Rodzina Leciejewicz

Chciałbym przedstawić pewien przyczynek do przetłumaczonego tekstu Friedricha Haase „Nowy Tomyśl na przełomie wieków XIX/XX” . Nie wiedziałem w jaki sposób autor jest związany z Nowym Tomyślem. Aż pewnego dnia napisał do mnie pan Janusz Leciejewicz z Warszawy i wyjaśnił, że znał osobiście owego pana Haase, zmarłego w 1984. Sam autor co prawda nie pochodził z naszych okolic,  ani nawet nigdy nie był w Nowym Tomyślu, ale jego teściowa Wanda Leciejewicz z domu Seiler, przekazała mu historię rodziny ze stony jego żony, która zamieszkiwała w Nowym Tomyślu w XIX w. Pan Janusz Leciejewicz, badacz dziejów rodziny,  a  fragment ręcznego opracowania p.t. „Przez cztery stulecia. Zarys historii rodziny Leciejewicz” dotyczący Nowego Tomyśla zgodził się opublikowac na stronie. Rodzina Leciejewiczów była katolicka, której przodzkowie walczyli nawet po stronie kosynierów w Wiosnie Ludów w 1848. Z analizy drzewa genealogicznego znakomicie widac jak splatały się losu Polaków i Niemców, katolików i ewangelików. Bardzo prawdopodobne jest sam autor jest spokrewniony przez pra-pra-dziadka Wojciecha Piotra Leciejewicza (1789-1852), który był młodszym bratem Józefa Leciejewicz. Obaj byli synami Jana Leciejewicza  (1743-1807), który wraz z rodziną około roku 1800 przeniósł się z Grodziska do Poznania.

Dodatkowo w tabelach wykonanych na potrzeby  spisu powszechnego w 1905 roku widnieją rzeczywiscie nazwiska Leciejewicz :

LECIEJEWICZ WILHELM (2 mężczyzn  4 kobiety) Posenerstr 130b  (Poznańska)
LECIEJEWICZ EMILIA (1 kobieta) Posenerstr 130b  (Poznańska)
LECIEJEWICZ HERMINE  (1 kobieta) Neuer Markt 27/28 (pl. Niepodległości) (być może jest to wspominana  niżej emigrantaka do USA, być może wróciła i mieszkała w naszym miescie)

Ale czy są w jakiś sposób spokrewnieni z ludźmi opisanymi poniżej – tego jeszcze nie ustalono.


Wanda Seiler (1871-1951) zamężna za Emilem Leciejewiczem Klara Seiler (1877 - ?) siostra Wandy Siedzą od prawej: Johanna Seiler z domu Protsch (1851-1929) matka Wandy i Klary, Prawdopodobnie Anna L., córka Karola Antoniego L. Eliza Hadyniak z domu L.(1859-1901), córka Karola Antoniego Leciejewicza. Hermine Leciejewicz, córka Karola Antoniego Leciejewicza

O tym, że w Nowym Tomyślu, 40 km na zachód od Poznania zamieszkiwała w XIX wieku liczna gałąź rodziny Leciejewiczów dowiedziano się za sprawą Friedricha Haase, którego żona Klara była z domu Leciejewicz. Jej matka, Wanda Leciejewicz z domu Seiler przekazała zięciowi w 1937 roku krótką opowieść o historii tej gałęzi rodziny.

Najstarszym, znanym Wandzie przedstawicielem tej gałęzi był Józef Leciejewicz, (przeprowadził sie do Nowego Tomyśla przed 1820)  handlujący końmi, bydłem i nierogacizną w Nowym Tomyślu, zmarły tam w roku 1855. Jego żona, zwana w kręgu rodziny „Babuschka” przeżyła go o wiele lat i wspominana była jeszcze u schyłku stulecia. Nie została wykonana dotąd szczegółowa kwerenda ksiąg kościelnych parafii św. Michała w Wytomyślu, ale krótkie poszukiwanie w 1983 roku w Księdze Chrztów doprowadziło do znalezienia zapisu o urodzeniu 10 czerwca 1826 roku Karola Antoniego, syna Józefa Leciejewicza, rzeźnika i jego żony Beaty z domu Dreiser (ewangeliczki) . Odnaleziony został również zapis, że Józef zmarł 9 sierpnia 1855 roku w wieku 65 lat, a zatem urodził się w roku 1790. Jeśli wiek 65 lat zapisany w akcie zgonu nie jest pomyłką, to nie był on Józefem, synem Jana Leciejewicza i jego żony Marianny z domu Kuklińskiej, urodzonym w 1785 w Grodzisku. Według informacji podanych przez Wandę Leciejewicz z domu Seiler, Józef i Beata mieli troje dzieci: syna Janusza (Jana?), który jak ojciec zajmował się handlem końmi, brał udział w powstaniu 1848 roku w oddziale kosynierów. Nie udało się dotąd odnaleźć innych danych dotyczących tej osoby. Kwerenda w Księgach Urzędu Stanu Cywilnego Nowego Tomyśla przeprowadzona w 2007 roku pozwoliła stwierdzić, że małżeństwo to miało starszą od Karola Antoniego córkę Paulinę, która wyszła za mąż za niejakiego Luchtmanna. Zmarła ona w Nowym Tomyślu 28 maja 1896 roku w wieku 76 lat, urodziła się zatem w roku 1820.

Karol Antoni, podobnie jak ojciec i brat trudnił się handlem końmi. 23 czerwca 1851 roku zawarł on związek małżeński z Emilią Brunsch, córką pruskiego urzędnika, urodzoną 8 grudnia 1819 roku w Bolewicach. Małżeństwo to miało sześcioro dzieci: Marię, urodzoną w roku 1851 zamężną za przedsiębiorcą budowlanym Schefflerem, która żyła jeszcze w Nowym Tomyślu w roku 1903; Annę i Herminę urodzone między rokiem 1852 a 1857 (Hermina wyemigrowała później do Ameryki); Pawła, urodzonego w 1858 roku, który około roku 1900 wyjechał do Berlina; Elizę, zamężną Hadyniak, którą F. Haase rozpoznał na fotografii poznańskiej gałęzi rodziny wykonaną około roku 1889 a która marła w Nowym Tomyślu 21 listopada 1901 roku w wieku 42 lat: Emila, urodzonego w piątek, 22 sierpnia 1862 roku. Karol Antoni zmarł w Nowym Tomyślu 22 września 1884 a jego żona Emilia -23 września 1903 roku.

Emil przez wiele lat był właścicielem zajazdu naprzeciw dworca kolejowego w Nowym Tomyślu. 18 października 1895 roku poślubił Wandę Seiler, urodzoną w Nowym Tomyślu 12 maja 1871 roku, zmarłą w Wolfenbüttel 10 września 1951 roku. Około roku 1900 małżeństwo przeniosło się do Berlina, gdzie urodziły się dwie ich córki: Klara, 3 lipca 1907 roku oraz Joanna (1909-1983). W Berlinie Emil zatrudniony był w tramwajach miejskich. Zmarł 5 kwietnia 1933 roku – w świadectwie zgonu zapisane zostało, że był rozwiedziony.

Klara Leciejewicz zawarła małżeństwo 20 października 1934 roku z Friedrichem Haase (1903-1984), inżynierem – odlewnikiem, właścicielem odlewni wyrobów żeliwnych w Wolfenbüttel. Mieli trzy córki: Mariannę, urodzoną w Berlinie 19 lutego 1938 roku, Marię-Luizę, urodzoną w Berlinie 3 marca 1940 roku oraz Małgorzatę, urodzoną 23 marca 1944 roku w Wolfenbüttel. Zakład Odlewniczy zaprzestał działalność pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku. Klara i Friedrich Haase zamieszkiwali w Wolfenbüttel przy ulicy Jaspersa w domu zbudowanym jeszcze w XVII wieku. Klara zmarła nagle na zawał serca 7 czerwca 1984 roku zaś Friedrich w dzień później. Pogrzeb obojga odbył się 14 czerwca na Cmentarzu Głównym w Wolfenbüttel. Dwie starsze córki Friedricha i Klary mieszkają w Berlinie, najmłodsza w Gwatemalii.

Krótki drzewo genealogiczne Friedricha Haase