Data

Wydarzenie

1545

Nowy Tomyśl

Pierwsza wzmianka o młynie Bobrówka

1569

Nowy Tomyśl

Pierwsza wzmianka o młynie Mniszkach

1587-08-19

Polska

Zygmunt III. Waza /1587-1632/ Elekcja Zygmunta III. Wazy na Króla Polski. Sejm zdecydował o wyborze, ponieważ liczono na pokój i na unię personalną ze Szwecją.

1613

Prusy/Niemcy

Ksiażę Johann Sigismund przechodzi do kościała ewangelickiego zreformowanego.

1621-08-19

Polska

Polska została wciągnięta w juz 3. wojnę ze Szwecją. Pomimo panowania Szweda na polskim tronie pokój był nie do utrzymania. Wojna trwała do 15 czerwca 1626.

1632-11-08

Polska

Władysław IV. Waza /1632-1648/ drugi polski Król pochodzenia szwedzkiego.

1648-02-04

Polska

Wybuch powstania kozaków pod dowództwem Chmielnickiego doprowadził do wojny z Rosją. Władysław IV Waza zmarł w czasie tej wojny. Polska przyłączyła część Ukrainy, ale część razem z Kijowem dostała się pod władanie Rosji.

1648-11-20

Polska

Jan II. Kazimierz /1609 - 1672/ trzeci Król z dynastii Wazów, pochodzenia szwedzkiego wybrany na Króla. Pod jego władaniem Polska przeżyła wojnę polsko-rosyjsko-szwedzką. 1/3 ludności straciła życie.

1655-07-21

Polska

Szwedzi prowadzą wojnę z Polską 1655-1660 tzw. Potop. Republice szlacheckiej grozi utonięcie z krwawej wojnie. Udało się obronić klasztor Paulinów na Jasnej Górze i uratować cudowny obraz Maryi . Król Kazimierz ogłasza Maryję Królową Polski. To wydarzenie pełni wielką rolę dla katolików. Polska wygrała wojnę ze Szwecją.

1660-05-03

Polska

Pokój w Oliwie. Król Jan Kazimierz rezygnuje z korony szwedzkiej, uznaje suwerenność Prus.

1667-01-30

Polska

Pokój z Rosją. w Andruszowie koło Smoleńska podpisano rozejm polsko-rosyjski, który na 13 i pół roku przerwał wojnę z Rosją. Na jego mocy Rzeczpospolita utraciła na rzecz Caratu lewobrzeżną Ukrainę, ziemię smoleńską, siewierską i czernichowską. Kijów przeszedł w ręce Rosji formalnie na 2 lata, faktycznie - na stałe.

1668-09-16

Polska

Jan II. Kazimierz abdykuje i wyjeżdża do Francji, gdzie umiera w 1672.

1692

Nowy Tomyśl

Powstanie szkoły dla Olędrów w Sękowie.

1693-05-03

Nowy Tomyśl

Pojawia się po raz pierwszy nazwa "Olendry" w księdze urodzeń Wytomyśla.

1700-11-11

Nowy Tomyśl

Przywilej dla Sękowa.

1701-11-11

Nowy Tomyśl

Przywilej dla Glinna i Paproci.

1704-10-11

Nowy Tomyśl

Przywilej dla Przyłęku.

1709-10-20

Polska

Traktat w Toruniu. Pomiędzy Piotrem Wielkim i Augustem Mocnym. Car zobowiązał się utrzymać go swoją potęgą na tronie polskim:"...i zarówno udzielać mu pomocy wojskowej, jak iść mu zawsze na rękę w Rzeczypospolitej Polskiej dobremi usługami".

1755

Nowy Tomyśl

Felix Szołdrski przejmuje majętność Tomyską.

1772-08-05

Polska

Został podpisany traktat rozbiorowy przez Katarzynę Wielką i Fryderyka II Wielkiego.

1773-09-30

Polska

Sejm Rzeczpospolitej zatwierdził traktat rozbiorowy (I rozbiór Polski). Fryderyk II Wielki anektował Warmię i Prusy Królewskie (Pomorze Gdańskie bez Gdańska i Torunia).

1777-02-13

Nowy Tomyśl

Komisja lokalna (od 9 do 13 kwietna 1777) pod przewodnictwem von Kalkreuth, jako ewangelickiego seniora szlachetnego stanu i proboszcza Machatiusa ze Świniar koło Skwierzyny, superintendenta międzyrzeckiego dekanatu ewangelickiego ustanowiła tutejszą organizację parafii. Do parafii należały osady olęderskie Paproć, Glinno, Przyłęk, Sękowo, Sątopy, Nowa Róża, Kozie Laski, Lipka Mała, młyn Bobrówka, folwark Szklana Huta (już nie istnieje w okolicy stacji kolejowej Sątopy), młyn Mniszek, kilku gospodarzy ze Starotomyskich olędrów, ewangeliccy osadnicy z Starego Tomyśla, Wytomyśla, Róży, Wąsowa.

1777-06-01

Nowy Tomyśl

Poświęcenie kościoła w Borui Kościelnej.

1778-02-01

Nowy Tomyśl

Pierwsze chrzciny w nowej parafii ewangelickiej: urodzona 1 lutego 1778 Anna Rosina Lüdke, córka Johanna Georga Lüdke, mieszkańca Starej Gminy czyli Sękowa i Anny Kathrine z domu Dorn.

1778-02-02

Nowy Tomyśl

Johann Christian Bräunig zostaje pierwszym pastorem. Do czasu poświęcenia kościoła śluby i chrzciny odbywały się głównie w szkole w Sątopach. Do czasu poświęcenia kościoła : ochrzczono • 1778 – 105 dzieci • 1779 – 122 • 1780 - 87 (w całym roku 114) oraz udzielono ślubów • 1778 – 24 • 1779 – 24 • 1780 – 13, a w całym roku 26.

1778-02-03

Nowy Tomyśl

Pierwszy ślub w nowej parafii ewangelickiej: Andreas Linke, owczarz z Pruszkowa koło Rakoniewic, jedyny syn nieżyjącego Andreasa Linke bierze ślub z Marią Elisabeth Köterin, najstarszą córką Johanna Heinricha Köter z Nowej Róży.

1778-08-13

Nowy Tomyśl

Przywilej Feliksa Szołdrskiego dla kościoła ewangelickiego, zezwalający na budowę kościoła i domu pastora oraz przekazujący grunty „w sąsiedztwie Pietscha i na terenie gminy Glinki położony na plac kościelny”.

1779-02-13

Nowy Tomyśl

Pozwolenie konsystorza wielkopolskiego w Lesznie na budowę kościoła ewangelickiego.

1779-04-09

Nowy Tomyśl

Początek budowy kościoła ewangelickiego i wieży pod kierownictwem Giese „uzdolnionego cieśli ze Starego Tomyśla” oraz mistrza murarskiego ze Wschowy Friedricha.

1779-05-07

Nowy Tomyśl

Położono kamień węgielny pod kościół ewangelicki na placu Chopina.

1780-10-15

Nowy Tomyśl

Poświęcenie kościoła ewangelickiego w obecności Feliksa Szołdrskiego, szlachetnego pana Żychlińskiego oraz duchowego seniora Gottfrieda Nickischa, pastora z Wolsztyna.

1780-10-18

Nowy Tomyśl

Pierwsze chrzciny w kościele ewangelickim: Johann Gottlob Venzke urodzony 17 października, syn Patera Erdmanna Venszke, zamieszkały w Sątopach i Ewy Rosiny z domu Knoll, chrzestni Johann Gottfried Fischer, Christian Sperling, Eleonora Born, Anna Schüller.

1780-10-18

Nowy Tomyśl

Pierwsze śluby w nowym kościele. Tego dnia odbyły się trzy śluby • Johann Gottlob Ulrich, kawaler, mieszkaniec Kozich Lasek drugi syn Johanna George Ulricha, zamieszkałego w Starym Jastrzębsku z panną Dorothea Elisabeth Stelzer, jedyną córką z pierwszego małżeństwa Michaela Stelzera, szewca w Sękowie • Johann George kawaler, mieszkaniec Sątop, kowal, jedyny syn nieżyjącego Martin Hampels byłego kowala z panna Dorotheą Elisabeth Scheibner, drugą córką Johanna Scheibnera, mieszkańca Sątop • Michael Wolke, kawaler, mieszkaniec Paproci, najstarszy syn Christopha Wolke zamieszkałego także w Paproci z panną Anną Dorotheą Horn, drugą córką z drugiego małżeństwa Johanna Horna, mieszkańca Glińskich Olędrów. Ciekawostką jest, że 30 października, w trzecim wpisie w księgach odnotowany jest chrzest syna pastora urodzonego 27 października z małżeństwa z Friederiką Marią z domu Hellewig. Chrzestnymi byli Johann George Kaulfuss, pastor we Lwówku, wielce czcigodny Johann Christoph Knispel Pastor w Borui Kościelnej, pani radczyni handlowa Helena Hellewig z Kargowej, pani Senator Johanna Friederika Abitz z domu Koenack z Kargowej.

1786-04-08

Nowy Tomyśl

Król Polski Stanisław August Poniatowski nadał przywileje miejskie (na prawie Magdeburskim).

1786-08-17

Prusy/Niemcy

Fryderyk II Wielki, król Prus zmarł w Poczdamie. Nazywany Starym Frycem- urodzony 24 stycznia 1712 w Berlińskim pałacu miejskim, zmarł w Poczdamie. Był królem Prus od 1740 i po zmianie tytułu po 1772 królem w Prusach i jednocześnie księciem Brandenburgii.

1787-07-10

Nowy Tomyśl

Założono cech młynarzy w Nowym Tomyśl. Już 11.07.1787 przystąpił do niego Johann George Kruschel jako pierwszy mistrz młynarski.

1788-02-18

Nowy Tomyśl

Przywilej Feliksa Szołdrskiego określił ustrój miasta. Z przywileju z roku 1788 i wydanego przez króla Polski w roku 1786 pochodzą dwie różne daty jubileuszy miasta.

1789

Nowy Tomyśl

Johann Martin Langner jets Burmistrzem Nowego Tomyśla

1789-07-08

Nowy Tomyśl

Feliks Szołdrski nadał przywilej Bractwu Kurkowemu w Nowym Tomyślu.

1789-07-14

Świat

Zburzenie Bastylii - wybuch rewolucji francuskiej.

1790-02-12

Nowy Tomyśl

Johann Christian Bräuning pierwszy pastor i duchowny parafii ewangelickiej Nowy Tomyśl zmarł w wieku 42 lat na udar, pochowany uroczyście na cmentarzu w Paproci.

1790-02-18

Nowy Tomyśl

Christian Friedrich Zachert zostaje powołany jako drugi pastor kościoła ewangelickiego.

1793-01-23

Polska

II rozbiór Polski.

1794

Nowy Tomyśl

George Friedrich Hartmann Burmistrz Nowego Tomyśla (1 urzędowania)

1795-10-24

Polska

III rozbiór Polski.

1795-11-25

Polska

Stanisław August Poniatowski abdykuje na rzecz Rosji, zmarł w Petersburgu 12 lutego 1798. Został zmuszony do abdykacji wraz z rozpadem państwa polskiego, umarł w Petersburgu 12 lutego 1798.

1796

Nowy Tomyśl

Ernst Herzog burmistrz Nowego Tomyśla

1797-11-16

Prusy/Niemcy

Friedrich Wilhelm II umiera w Potsdamie w wieku 53 lat, następcą zostaje syn Friedrich Wilhelm III.

1806

Nowy Tomyśl

George Friedrich Hartmann Burmistrz Nowego Tomyśla (2 urzędowania) do 1812

1806-11-03

Polska

Henryk Dąbrowski w Poznaniu. Do Poznania zajętego przez Francuzów wjechali Henryk Dąbrowski z Józefem Wybickim. Wydali oni odezwę do narodu, wzywając do stawania u boku Napoleona w walce z zaborcą - formuje oddziały złożone z dezerterów z armii pruskiej.

1807-07-09

Polska

Traktat w Tylży. Na mocy traktatu w Tylży Prusy rezygnowały z posiadłości w zachodnich Niemczech oraz z ziem drugiego i trzeciego rozbioru Polski, w Tylży Napoleon I, Aleksander I (Francja, Prusy i Rosja) uzgodnili również powstanie Księstwa Warszawskiego, w skład którego wchodzi Nowy Tomyśl.

1807-07-22

Polska

Konstytucja Księstwa Warszawskiego. Nadana przez Napoleona w Dreźnie wraz z wprowadzonym równocześnie Kodeksem Cywilnym Napoleona obaliła dawną nierówność stanową.

1807-10-09

Prusy/Niemcy

Reforma agrarna /uwolnienie chłopstwa/. Ogłoszono w Prusach dekret gwarantujący wolny obrót ziemią, a tym samym znoszący szlachecki monopol własności ziemskiej. Zlikwidowano poddaństwo osobiste chłopów przy utrzymaniu wszelkich ciężarów, świadczeń i powinności związanych z posiadaniem ziemi oraz zachowaniu sądownictwa patrymonialnego.

1807-10-28

Polska

Skasowano poddaństwo osobiste w dobrach królewskich w Księstwie Warszawskim.

1807-12-21

Polska

Dekret wydany przez Księstwo Warszawskie przyznający dziedzicom pełne prawo własności chłopskich gospodarstw, pozwalał na usuwanie chłopa z ziemi.

1808-07-27

Prusy/Niemcy

Nadanie chłopom ziemi z domen królewskich na własność za odszkodowaniem, zniesienie pańszczyzny.

1808-11-19

Prusy/Niemcy

Wprowadzono ordynację dla miast (Städteordnung), oddającą nadzór nad władzami miejskimi i majątkiem miejskim jedynie w ręce państwa.

1808-12-16

Prusy/Niemcy

Zmiana ustroju w Prusach - zastąpiono tajny gabinet królewski rządem składającym się z pięciu ministrów.

1811-09-07

Prusy/Niemcy

Edykt znoszący całkowicie wszelkie formy przymusu cechowego i monopole szlacheckie.

1811-09-14

Prusy/Niemcy

Edykt regulacyjny zmieniający dziedziczenie, posiadanie gospodarstwa na własność i ustanie wszelkich powinności oraz świadczeń za odszkodowaniem. Chłopi - posiadacze dziedziczni musieli odstąpić 1/3 posiadanej dotychczas ziemi.

1812-06-22

Polska

Napoleon w Wiłkowiszkach, w rozkazie dziennym ogłosił rozpoczęcie drugiej wojny polskiej.

1813-02-08

Polska

Rosjanie w Warszawie.

1813-02-19

Polska

Rosjanie w Poznaniu na czele z gen. hr. Woroncowem.

1813-03-18

Polska

Rosjanie okupują Księstwo Warszawskie. Aleksander I powołał pięcioosobową Radę Najwyższą Tymczasową Księstwa Warszawskiego.

1813-10-18

Świat

Zakończyła się trzydniowa "bitwa narodów" pod Lipskiem przegrana przez Napoleona.

1814-04-06

Świat

Napoleon I abdykuje na rzecz syna. Paryż jest okupowany przez Rosjan.

1815

Nowy Tomyśl

Gottlob Wilhelm Ferdinand Willmann powołany jako trzeci już pastor kościoła ewangelickiego.

1815-05-03

Polska

Kongres Wiedeński, zachodnia Wielkopolska ponownie pod panowaniem Prus.

1815-06-18

Polska

Ostatnia bitwa Napoleona I i ostateczny koniec "100 dni Napoleona" po ucieczce z Elby.

1816

Nowy Tomyśl

Ludwisarz Karl Gottlieb Kalliefe (1785-1837), syn Johanna Erdmana wykonuje dla kościoła dwa dzwony.

1826-03-01

Nowy Tomyśl

Spis nieruchomości należących do parafii wykonany przez pastora Willmana. Marzec 1826 spis nieruchomości należących do parafii wykonany przez pastora Willmana • Kościół ze ścianami grubymi na 3 stopy [1 stopa = 31.38cm] z dwoma chórami i organami • Dom pastora 45 na 30 stóp z muru pruskiego pokryty gontem, 4 izby, 1 pokój, 1 kuchnia, korytarz, na poddaszu jedna mała izba • Stajnia 25 na 12 stóp z bali przykryta strzechą • Mieszkanie kantora 42 na 22 stopy z muru pruskiego pokryte gontem, 3 pokoje, 1 izba szkolna, kuchnia, korytarz • Stajnia 24 na 12.5 stopy z bali przykryta strzechą • Mieszkanie kościelnego 29 na 14 stóp z bali przykryte gontem 1 izba, która służy jako kuchnia i 1 obora.

1835-06-23

Prusy/Niemcy

C. von Rappard Erbherr z Pniew występuje z unijnego kościoła ewangelickiego.

1840-04-01

Polska

Uruchomienie urzędu pocztowego - odgałęzienie linii poczt. z Wrocławia do Poznania (przez Grodzisk).

1840-04-01

Nowy Tomyśl

Pierwsza regularana usługa pocztowa. Od tej pory cztery razy tygodniowo poczta idzie do Grodziska.

1840-06-07

Prusy/Niemcy

Friedrich Wilhelm III umiera w Potsdamie w wieku 70 lat , następcą zostaje najstarszy syn Friedrich Wilhelm IV.

1843

Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl ma 796 mieszkańców.

1844

Nowy Tomyśl

1844-46 przebudowa kościoła.

1848-03-25

Nowy Tomyśl

Burmistrz Nowego Tomyśla zdejmuje orła pruskiego z gmachu urzędu miejskiego.

1848-05-06

Nowy Tomyśl

Nowotomyskie Bractwo Kurkowe wyrusza w kierunku Grodziska, aby tłumić powstanie. Walczy po stronie wojsk pruskich.

1849-01-02

Prusy/Niemcy

Fryderyk Wilhelm IV znosi całkowicie jurysdykcję prywatną i sądownictwo dla osób uprzywilejowanych.

1857

Nowy Tomyśl

Parafia ewangelicka liczy ok. 6000 dusz.

1858-05-01

Nowy Tomyśl

Miasto uczyniło J.J. Flatau za zasługi swoim honorowym obywatelem.

1861-01-02

Prusy/Niemcy

Friedrich Wilhelm IV umiera w Potsdamie w wieku 66 lat. Następcą zostaje najstarszy syn Friedricha Wilhelma IV.

1861-01-14

Prusy/Niemcy

Wilhelm I - władzę nad Prusami przejmuje książę - regent.

1867-03-25

Nowy Tomyśl

Wydanie koncesji na budowę linii kolejowej Poznań - Frankfurt.

1870-05-01

Nowy Tomyśl

W Nowym Tomyślu powstaje stacja Marchijsko-Poznańskiej Kolei.

1870-06-26

Polska

Oficjalne otwarcie linii kolejowej Poznań - Frankfurt. Budowana przez Towarzystwo Kolei Marchijsko-Poznańskiej (Märkisch-Posener Eisenbahn-Gesellschaft) z siedzibą w Gubinie.

1870-07-19

Prusy/Niemcy

Francja (Napoleon III) wypowiada wojnę Prusom po opublikowaniu słynnej "depeszy emskiej".

1870-09-01

Nowy Tomyśl

Bitwa pod Sedanem z udziałem nowotomyślan.

1871-01-18

Prusy/Niemcy

Zjednoczenie Niemiec. Powstała II Rzesza określana jako Cesarstwo Niemieckie (Deutsches Kaiserreich), a Bismarck został kanclerzem Rzeszy; otrzymał przydomek Żelazny Kanclerz. Wilhelm I zostaje cesarzem Niemiec.

1871-05-10

Prusy/Niemcy

Traktat pokojowy pomiędzy Francją i Prusami, po przegranej przez Francję wojnie.

1874

Nowy Tomyśl

Powstaje gmina miejska Neutomysl na mocy rozporządzenia z 30-05-1853.

1875

Nowy Tomyśl

Zmiana nazwy z Neutomysl na Neutomischel.

1877-01-27

Prusy/Niemcy

Powstają sądy obwodowe. Ustalone zostały w zarządzeniu króla pruskiego Wilhelma z dnia 26 lipca 1878.

1878-07-16

Nowy Tomyśl

Carl Witte - burmistrz - podpisuje umowę na budowę sądu i więzienia

1879-02-10

Nowy Tomyśl

Carl Witte - burmistrz - wydaje pozwolenie na budowę ratusza

1879-10-01

Nowy Tomyśl

W Nowym Tomyślu rozpoczyna pracę sąd okręgowy

1880

Nowy Tomyśl

Przebudowa kościoła ewangelickiego.

1880-10-18

Nowy Tomyśl

Obchody stulecia miasta - przyjęto datę konsekracji kościoła ewangelickiego.

1885-12-06

Nowy Tomyśl

Gottfried Albert Johannes Seidel został powołany na stanowisko kapłana kościoła staroluterańskiego.

1887-10-01

Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl stał się miastem powiatowym.

1888-06-15

Prusy/Niemcy

Wilhelm II zostaje Cesarzem i królem Prus. Miał wtedy 29 lat. Zmarł 4 czerwca 1941 w Doorn w Holandii.

1889-04-14

Nowy Tomyśl

Nowe organy w kościele staroluterańskim W roku 14 kwietnia 1889 gmina staroluterańska zakupiła nowe organy. Kwota 2100 Marek pochodziła, że składek wiernych. Stare organy, zakupione w 1858 roku od gminy ewangelickiej, ze starego kościoła, po przeszło 100 latach pracy nie nadawały się do remontu.

1890-03-20

Prusy/Niemcy

Wilhelm II odwołał Bismarcka z urzędu kanclerza.

1891-06-06

Nowy Tomyśl

Walenty i Walentyna Kupczyk - zobowiązują się oddać ziemię pod budowę kościoła. Działka nr 69 (30 arów i 14 metrów).

1896-03-03

Nowy Tomyśl

Poświęcenie kaplicy katolickiej w Nowym Tomyślu (późniejszego kościoła katolickiego).

1904-08-16

Nowy Tomyśl

Wydzielono parafię Sątopy. Ze wsi Sątopy oraz osad Róża, Nowa Róża, Szklana Huta (już nie istnieje w okolicy stacji kolejowej Sątopy) i kilku gospodarstw z Paproci.

1905-07-05

Nowy Tomyśl

Urodził się Heinrich Klumbies, malarza, umarł 09.06.1994 w Karlsruhe.

1912-03-26

Nowy Tomyśl

Powiększenie Nowego Tomyśla o część Glinna, Paproci (4,7633 ha ) i Przyłęku 2,4030 ha.

1912-08-15

Nowy Tomyśl

Powszechna wystawa rolnicza trwała do 18 sierpnia 1912.

1914

Nowy Tomyśl

18. związkowe strzelanie w Nowym Tomyślu.

1914-12-06

Nowy Tomyśl

Jubileusz 125-lecia Bractwa Kurkowego.

1916-12-20

Nowy Tomyśl

Spłonęła wieża kościoła ewangalickiego, po nieszporach przed Bożym Narodzeniem, co spowodowało upadek dzwonów odlanych przez Karla Kalliefe z Leszna. Przyczyną pożaru była najprawdopodobniej świeca, która wypadła chłopcu przy wychodzeniu z kościoła. Istniał bowiem zwyczaj, że podczas mszy bożonarodzeniowych zostawiano na miejscu świece.

1918-11-28

Prusy/Niemcy

Abdykacja Wilhelma II ostatniego niemieckiego cesarza i króla Prus.

1918-12-27

Polska

Wybuch Powstania Wielkopolskiego.

1919-01-03

Nowy Tomyśl

Wyzwolenie (piątek w nocy) Nowego Tomyśla przez kompanię Opalenicką dowodzoną przez Edmunda Klemczaka i przez oddziały hr. Łąckiego ze Lwówka (zajęły miasto o 4 godz rano).

1919-06-28

Świat

Podpisano Traktat Wersalski, ustalający granice II Rzeczpospolitej.

1920-01-10

Nowy Tomyśl

Formalne ustalenia: Nowy Tomyśl należy do Rzeczpospolitej.

1923

Nowy Tomyśl

odbudowano po pożarze wieżę kościoła ewangelickiego

1924-04-01

Nowy Tomyśl

Parafia katolicka wydzielona z parafii Wytomyśl i Zbąszyń.

1924-04-01

Nowy Tomyśl

Odsłonięto w kościele ewangelickim drewniane tablice pamiątkowe z nazwiskami 220 poległych w czasie I Wojny Światowej mieszkańcami gminy Nowy Tomyśl.

1925-06-24

Nowy Tomyśl

Samodzielna parafia katolicka l.dz 2458 /25.O.

1927-02-08

Nowy Tomyśl

Odwiedziny prymasa Augusta Hlonda.

1930

Nowy Tomyśl

Otto Schilter przejął parafię staroluterańską w Nowym Tomyślu jako pomocniczy pastor.

1932-04-01

Nowy Tomyśl

Otto Schilter zostaje pastorem parafii staroluterańskiej w Nowym Tomyślu.

1932-07-01

Nowy Tomyśl

Powitanie nowego proboszcza ks. Stanisława Ćwiejkowskiego z Kaczkowa. Jak donosi Orędownik Nowotomyski z 6-7-1932 proboszcza na dworu przywitali w imieniu Rady Parafialnej panowie Nitsche, Jankiewicz, Preisler i Kańduła

1933

Nowy Tomyśl

Jubileusz 75-lecia istnienia parafii staroluterańskiej w Nowym Tomyślu.

1934

Nowy Tomyśl

Publikacja "Przyjaciela Ludu" (Volksfreund Kalenders) z artykułem o parafii staroluterańskiej.

1937-07-07

Nowy Tomyśl

Poświęcenie sztandaru Bractwa Kurkowego z Nowego Tomyśla

1938-07-10

Nowy Tomyśl

Przekazanie broni na FON ze składek powiatu nowotomyskiego. Przekazano 38 karabinów maszynowych za łączną kwotę ok. 140.000,-

1939-09-01

Polska

Wybuch II Wojny Światowej.

1939-10-26

Nowy Tomyśl

Formalne wcielenie Nowego Tomyśla do III Rzeszy i zmiana nazwy na Neutomischel.

1940-04-01

Nowy Tomyśl

Powstaje powiat grodziski, Nowy Tomyśl nie jest już siedzibą powiatu.

1941-11-12

Nowy Tomyśl

Starosta wydał nakaz rozebrania wieży kościołden Abbrua ewangelickiego, ponieważ groziła zawaleniem.

1945-01-20

Nowy Tomyśl

Początek ucieczki Niemców z Nowego Tomyśla (mróz -18C).

1945-01-26

Nowy Tomyśl

Mord na 8 Polakach zamkniętych w szkole na placu Chopina.

1945-01-27

Nowy Tomyśl

Wojska Armii Czerwonej zajmują Nowy Tomyśl.

1945-01-27

Nowy Tomyśl

Bombardownie Nowego Tomyśla przez niemieckie samoloty, zniszczono 5 domów mieszkalnych i 5 uszkodzono (przy Starym Rynku).

1963-07-22

Nowy Tomyśl

Uroczystość odsłonięcia pomnika Powstańców Wielkopolskich na placu Niepodległości.

1976-06-25

Nowy Tomyśl

Strajk w Chifie na tle płacowym.

1978-10-16

Polska

Wybór Karola Wojtyłły na papieża. Przyjął imię Jan Paweł II.Wynik wyboru ogłoszono 16 października o godzinie 16:16.

1981-06-01

Nowy Tomyśl

Utworzenie nowej parafii katolickiej w Nowym Tomyślu p.w. Najświętszego Serca Jezusowego.

1990-05-27

Nowy Tomyśl

Wybory samorządowe, w wyniku których Burmistrzem został Jerzy Pańczak.

1994-06-19

Nowy Tomyśl

Wybory samorządowe, w wyniku których Burmistrzem został Henryk Helwing.

2004-05-01

Świat

Polska przystąpiła do Unii Europejskiej razem z Cyprem, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Republiką Czeską, Słowacją, Słowenią i Węgrami (w sumie 25 krajów).