Wybory do rad miejskich 1919 – przygotowania

widok na Nowy Tomyśl - ze zbiorów Wojtka Szkudlarskiego

Pierwsze wybory samorządowe odbyły się 25 marca 1919. W lokalnej gazecie o podwójnej nazwie „Gazeta powiatowa na pow. Nowo-Tomyski, Kreis-Blatt für den Kreis Neutomischel”  Nr. 24 – środa, 26 lutego 1919, zostało opublikowane w języku niemieckim rozporządzenie dotyczące wyborów do rad miejskich. Oryginał opublikowanay został w Tygodniku Urzędowym Naczelnej Rady Ludowej 1919.02.13 nr 5 (pisownia oryginalna). Lista przygotowana przez Gudrun Tabbert.

 

§ 1. Wybory są: ogólne, bezpośrednie, tajne i stósunkowe.

§ 2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu bez względu na płeć:
1. kto skończył w dniu wyborów lat 20,
2. kto szóstego stycznia 1919 zamieszkiwał w odnośnem mieście.

§ 3.  Ani czynne ani bierne prawo wyborcze nie przysługuje:
1. osobom uniesamowolnionym,
2. osobom, pozbawionym wyrokiem prawomocnym honorowych praw obywatelskich,
3. obcokrajowcom.

§ 4.Urzędnikom odnośnego miasta ntę. przysługuje bierne prawo wyborcze.

§ 5. Każde miasto tworzy jeden wspólny okręg wyborczy.

§ 6. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.

§ 7. Spis wyborców należy wyłożyć przez tydzień w lokalach, publicznie ogłoszonych, celem umożliwienia ich przejrzenia przez wyborców.
W spisie należy podać: imię, nazwisko, wiek, stan wzgl, zawód i miejsce zamieszkania poszczególnych wyborców i to w alfabetycznym porządku.
Wolno także ustawić spis wyborców w ten sposób, że poda się nazwy ulic w alfabetycznym porządku — dalej domy, położone w ulicy wedle numerów, i — wreszcie pod numerami poszczególnych domów wyborców, w nich mieszkających.

§ 8. Podczas tygodnia, podanego w § 7 ustępie 1 wolno zakładać przeciw spisowi wyborów sprzeciwy.
Sprzeciwy winny być piśmienne i należy adresować je do Komisji Wyborczej.

Komisja Wyborcza (§ 10, ustęp 2) rozstrzyga w tygodniu o słuszności sprzeciwów.
Następnie zamyka się spis wyborców.

§ 9. Wyborów dokonuje się w czasie do 25 marca 1919 r. włącznie.
Wybory wolno odbywać także w niedzielę.

§ 10. Na każde miasto mianuje prezes rejencji lub z jego polecenia starosta komisarza wyborczego.
Komisarz dobiera wedle swego uznania dwóch do pięciu wyborców do pomocy, tworzy wspólnie z nimi dla odnośnego miasta Komisję Wyborczą i jest jej przewodniczącym.

§ 11. W regulaminie wyborczym poda się wszelkie bliższe przepisy co do wyborów, n. p.
co do propozycji na radnych, co do wręczania i co do łączenia tych propozycji, co do lokalu wyborczego,
co do biur głosowania i co do Komisji Wyborczej,
co do godziny rozpoczęcia i ukończenia wyborów, co do tajności wyborów,
co do sposobu, w jaki się stwierdza wybranych i t. d. i t. d.

§ 12. Ilość radnych pozostaje w każdej miejscowości ta sama, jak dotychczas.

§ 13. Wyborów dokonuje się na lat 6 (sześć).

§ 14. Rozwiązuje się wszystkie dotychczasowe Rady Miejskie.

Poznań, dnia 11. lutego 1919.
Komisarjat Naczelnej Rady Ludowej.
X- Adamski. W. Korfanty.

* * *

Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, 4385/Akta miasta Nowy Tomyśl – sygn. 26 Stadtverordnetenwahlen und sygn.  27 Stadtverordnetenwahlen

* * *

Lista uprawnionych do głosowania mieszkańców Nowego Tomyśla z roku 1919. Lista została sporządzona w języku niemieckim. Z poniżej przedstawionej tabeli wynika, że frekwencja wyniosła 78,7%.

lp nazwisko imię wiek stan lub zajęcie stan lub zajęcie (niem.) oddany głos
1 Adam Andreas 34 kancelarysta Kanzlist x
2 Adam Veronika 33 żona Ehefrau x
3 Andersch Franz 50 asystent sądu grodzkiego Amtsgerichtsassistent +
4 Andersch Ida 48 żona Ehefrau x
5 Andersch Lucia 24 pomoc biurowa Bürogehilfin x
6 Andersch Käthe 22 pomoc biurowa Bürogehilfin x
7 Augustin Hermann 60 handlarz Handelsmann x
8 Augustin Anna 53 żona Ehefrau x
9 Augustin Gertrud 22 pomoc kasowa Kassengehilfin x
10 Augustin Hedewig 20 bez zawodu o(hne) B(eruf) +
11 Aldefeld Oskar 41 mistrz blacharski Klempnermeister x
12 Aldefeld Luzielia 33 żona Ehefrau x
13 Adam Walter 38 nauczyciel Lehrer +
14 Adam Grete 30 żona Ehefrau +
15 Anderson Valerian 27 komisarz obwodowy Distr. Komm. x
16 Anderson Anna 26 żona Ehefrau x
17 Arlt Gottlieb 60 brukarz Steinsetzer
18 Abraham Heinrich 57 szewc Schuhmacher x
19 Abraham Bertha 57 żona Ehefrau x
20 Aldefeld Augusta 37 wdowa Witwe x
21 Augustin Selma 27 żona Ehefrau +
22 Adam Wilhelm 64 właściciel gospodarstwa Eigentümer
23 Adam Franziska 55 żona Ehefrau x
24 Adam Martha 28 córka Tochter x
25 Arndts Johannes 45 adwokat i notariusz Rechtsanwald u. Notar x
26 Arndts Gertrud 33 żona Ehefrau
27 Abt Jakob 40 palacz Heizer
28 Abt Martha 37 żona Ehefrau
29 Arndt Wilhelm 56 nauczyciel Lehrer +
30 Arndt Martha 55 żona Ehefrau +
31 Augustin Paul 24 handlarz Händler +
32 Arndre Alwina 20 służąca Dienstm(ädchen) x
33 Bokmer von Otto 57 major Major
34 Bokmer von Klara 42 żona Ehefrau +
35 Bengsch Bertha 65 wdowa Witwe +
36 Bleschke Anna 42 robotnica Arbeiterin +
37 Broda Veronika 22 służąca Dienstmädchen x
38 Bengsch Martha 21 służąca Dienstmädchen +
39 Bengsch Anna 25 służąca Dienstmädchen x
40 Bothe Juliana 53 robotnica Arbeiterin x
41 Buchwald Eduard 55 zegarmistrz Uhrmacher x
42 Buchwald Emma 59 żona Ehefrau +
43 Borowy Katharina 28 żona Ehefrau +
44 Bäker Magdalena 26 księgowa Buchhalterin
45 Baudis Ernst 44 starszy młynarz Obermüller x
46 Baudis Marta 44 żona Ehefrau x
47 Bohlmann Alexander 48 inspektor celny Zollinspektor +
48 Beutner Maria 59 gosposia Wirtschafterin x
49 Baentsch Florentina 79 wdowa Witwe x
50 Braun Karl 51 mistrz stolarski Tischlermeister x
51 Braun Anna 49 żona Ehefrau x
52 Braun Louisa 24 córka przy rodzicach Haustochter x
53 Böhnke Dr. Hans 43 lekarz praktykujący prakt. Arzt +
54 Böhnke Gertrud 39 żona Ehefrau +
55 Beckmann Reinhold 70 prywatny przedsiębiorca Privateur x
56 Beckmann Hedewig 41 właścicielka sklepu Geschäftsinhaberin x
57 Bunk Wilhelmina 56 prasowaczka Plätterin x
58 Bein Johanna 62 handlarka Händlerin x
59 Berhold Flora 53 handlarka Händlerin x
60 Brilske Wilhelmina 64 emetytowana rolniczka Altsitzerin
61 Begerow Reichard 43 handlarz Händler +
62 Begerow Paulina 39 żona Ehefrau +
63 Baber Karl 54 czeladnik bednarski Böttchergeselle
64 Bielke Paul 38 asystent powiatowy Kreisassistent +
65 Birkholtz Richard 39 mistrz stolarski Tischlermeister x
66 Birkholz Martha 36 żona Ehefrau x
67 Beier Frieda 21 służąca Dienstmädchen x
68 Bunk Ernestina 81 robotnica Arbeiterin +
69 Bannasch Emilia 82 emerytka Rentierin x
70 Bergmann Hermann 60/68 mistrz pocztowy Postmeister +
71 Bergmann Louise 62 żona Ehefrau x
72 Baum Maria 74 wdowa Witwe +
73 Bruns August 32 handlarz Händler x
74 Bruns Frieda 28 żona Ehefrau x
75 Boy Mathilde 60 pensjonarka Pensionärin
76 Boy Richard 24 technik budownictwa drogowego Tiefbautechniker +
77 Bengsch Wilhelm 57 starszy zarządca pocztowy Oberpostschaffner +
78 Bengsch Juliana 58 żona Ehefrau +
79 Baentsch Clementine 74 wdowa Witwe
80 Bäntsch Laura 56 córka Tochter +
81 Bielawa Julius 59 palacz Heizer x
82 Bielawa Bertha 60 żona Ehefrau +
83 Blank Otto 48 szewc Schuhmacher
84 Blank Ida 46 żona Ehefrau +
85 Bartecka Maria 65 wdowa Witwe +
86 Bloch Bruno 55 robotnik Arbeiter +
87 Bloch Johanna 55 żona Ehefrau x
88 Bernhardt Anna 37 żona Ehefrau +
89 Bernhardt Wilhelm 43 robotnik Arbeiter +
90 Bugsel Ignatz 40 robotnik Arbeiter +
91 Bugsel Juliana 41 żona Ehefrau +
92 Binder Wilhelm 45 robotnik Arbeiter
93 Binder Mathilde 49 żona Ehefrau +
94 Bühlow Rudolf 22 podoficer Unteroffizier +
95 Bilawa Richard 24 robotnik Arbeiter x
96 Bielke Reinhold 69 emerytowany rolnik Ausgedinger
97 Beyer Johanna 33 położna Hebamme +
98 Büttner Ida 25 robotnica Arbeiterin
99 Behrendt August 89 nauczyciel w stanie spoczynku Lehrer a.D.
100 Bielke Berthold 66 emeryt Rentier +
101 Bielke Rosalia 56 żona Ehefrau x
102 Bielke Maria 28 córka Tochter x
103 Busch Wilhelm 40 właściciel drukarni Buchdruckereibesitzer x
104 Busch Christina 36 żona Ehefrau x
105 Busch Wilhelm 73 emeryt Rentier x
106 Busch Sophie 68 żona Ehefrau
107 Bohr Ferdinand 31 handlarz Handelsmann +
108 Bohr Selma 28 żona Ehefrau x
109 Beneskiewicz Karl 70 handlarz Handelsmann x
110 Beneskiewicz Augusta 70 żona Ehefrau
111 Buddee Dr. Georg 47 lekarz powiatowy Kreisarzt x
112 Buddee Gertrud 30 żona skarbnika Rendantenfrau x
113 Brosig Wilhelm 63 emerytowany nauczyciel Lehrer i. R. x
114 Bunk Emilia 34 robotnica Arbeiterin x
115 Bunk Veronika 29 robotnica Arbeiterin x
116 Bülwing Helene 41 wdowa po leśniku Försterwitwe +
117 Bethge Richard 38 mistrz piekarski Bäckereimeister x
118 Bethge Ida 35 żona Ehefrau x
119 Börkey Hans 31 sekretarz sądu grodzkiego Amtsgerichtssekretär +
120 Börkey Frieda 27 żona Ehefrau +
121 Böhme Anna 52 wdowa Witwe +
122 Bielke Emilia 64 żona handlarza Handelsfrau +
123 Bleschke Mathilda 50 robotnica Arbeiterin +
124 Bengsch Otto 30 fryzjer Friseur x
125 Cohn Regina 40 handlarka Händlerin x
126 Cohn Gertrud 38 handlarka Handlerin x
127 Cohn Auguste 64 wytwórca ozdób do strojów Putzmacherin x
128 Cohn Friederika 66 pani domu Haushälterin x
129 Chedor Karl 64 kupiec Kaufmann +
130 Chedor Bertha 53 żona Ehefrau x
131 Chedor Helene 26 córka Tochter +
132 Chedor Adolf 23 pomocna handlowa Handlungsgehilfe
133 Christian Josef 41 mistrz dekarski Dachdeckermeister x
134 Christian Amalia 36 żona Ehefrau
135 Donner Hugo 40 aptekarz Apotheker x
136 Donner Elisabeth 27 żona Ehefrau x
137 Deckert Heinrich 55 robotnik Arbeiter x
138 Deckert Emilia 51 żona Ehefrau x
139 Daniel Paulina 53 robotnica Arbeiterin x
140 Draschkowiak Stanislaus 29 robotnik Arbeiter
141 Draschkowiak Katharina 25 żona Ehefrau
142 Deichsler Ida 26 wdowa Witwe x
143 Dudek Josef 21 robotnik Arbeiter
144 Dartsch Walter 38 asystent komisji powiatowej Kreisausschußassistent
145 Dudek Katharina 22 służąca Dienstmädchen x
146 Dolling Karl 58 emeryt Rentier +
147 Dolling Ida 53 żona Ehefrau +
148 Dziamski Martin 43 robotnik Arbeiter x
149 Dziamski Valentina 45 żona Ehefrau x
150 Dabrowski Michael 50 palacz Heizer x
151 Dabrowski Anna 42 żona Ehefrau x
152 Dombrowski Eleonora 69 wdowa Witwe +
153 Deckert Gertrud 21 robotnica Arbeiterin x
154 Eckert Thaddäus 42 naczelnik biura Bürovorsteher x
155 Eckert Katharina 63 wdowa Witwe
156 Engelmann Ernst 37 mistrz krawiecki Schneidermeister +
157 Engelmann Martha 36 żona Ehefrau +
158 Eisewicht Elli 21 służąca Dienstmädchen
159 Einsporn Adolf 67 mistrz krawiecki Schneidermeister
160 Einsporn Martha 29 żona Ehefrau
161 Engelmann Paul 44 pomocnik zwrotniczego Hilfsweichensteller +
162 Engelmann Martha 39 żona Ehefrau x
163 Eichholz Anna 45 wdowa po bednarzu Böttchermeisterwitwe +
164 Engelmann Maria 35 wdowa Witwe x
165 Fiege Lorenz 58 woźnica Fuhrmann +
166 Fiege Klara 54 żona Ehefrau +
167 Frenzel Emilia 32 prowadząca dom Heimvorsteherin
168 Fromm Julius 56 sekretarz komisji powiatowej Kreisausschußsekretair +
169 Fromm Emilia 54 bez zawodu o. B. +
170 Frost Gustav 28 listonosz Briefträger x
171 Frenzel Charlotte 22 pomoc aptkarza Apothekengehilfin +
172 Franzkowiak Marianna 61 praczka Waschfrau +
173 Fröde Wilhelm 60 kościelny Küster +
174 Fröde Johanna 55 żona Ehefrau +
175 Fröde Johanna 28 córka przy rodzicach Haustochter x
176 Fröde Otto 24 introligator Buchbinder
177 Feldhahn Walter 39 szachtowy Schachtmeister x
178 Feldhahn Ida 31 żona Ehefrau x
179 Fechner Gottlieb 57 fabrykant papierosów Zigarrenfabrikant x
180 Fechner Bertha 54 żona Ehefrau x
181 Fechner Erich 22 syn przy rodzicach Haussohn
182 Feldhahn Agnes 60 wdowa Witwe +
183 Feldhahn Hedwig 34 pomoc domowa Stütze
184 Fiege Hermann 34 robotnik Arbeiter x
185 Fiege Anna 30 żona Ehefrau x
186 Fimmel Otto 47 konstruktor maszyn Maschinenbauer
187 Fimmel Sophie 48 żona Ehefrau x
188 Fimmel Johannes 22 syn Sohn
189 Fimmel Elisabeth 21 córka Tochter x
190 Freitag Paulina 61 robotnica Arbeiterin x
191 Faust Hermann 42 mistrz zduński Töpfermeister x
192 Faust Martha 31 żona Ehefrau x
193 Faust Maria 68 wdowa Witwe
194 Freitag Rosa 27 żona Ehefrau
195 Fiegiel Ludwig 51 mistrz w tartaku Holzmeister x
196 Fiegiel Marianna 38 żona Ehefrau +
197 Franke Paul 53 burmistrz Bürgermeister +
198 Franke Margaretha 43 żona Ehefrau x
199 Franke Ilse 20 córka Tochter x
200 Fleischer Friedrich 57 registrator komisji powiatowej Kreisausschuß-Registrator x
201 Fleischer Maria 49 żona Ehefrau x
202 Fleischer Klara 24 córka Tochter x
203 Fleischer Ella 20 córka Tochter x
204 Froede Martha 30 wdowa Witwe +
205 Fiege Berthold 58 kołodziej Stellmacher
206 Fenske Karl 27 pomoc biurowa Bürogehilfe +
207 Fiedler Hermann 37 zarządca pocztowy Postschaffner +
208 Fiedler Ida 33 żona Ehefrau +
209 Friedrich Martha 28 służąca Dienstmädchen
210 Froede Otto 41 gospodarz Landwirt x
211 Froede Maria 44 żona Ehefrau x
212 Fiedler Mathilde 59 wdowa Witwe
213 Fimmel Ida 38 wdowa Witwe x
214 Feldhahn Conrad 36 cukiernik Konditor +
215 Friedenberger Alma 24 robotnica Arbeiterin
216 Friedenberger Arthur 25 robotnik Arbeiter
217 Friedrich Anna 20 służąca Dienstmädchen
218 Goldmann Paul 63 kupiec Kaufmann +
219 Goldmann Maria 54 żona Ehefrau
220 Goldmann Karl 33 kupiec Kaufmann +
221 Groschinski August 64 robotnik Arbeiter
222 Goldmann Ernestina 77 wdowa Witwe
223 Goldmann Wilhelm 45 krawiec Schneider x
224 Goldmann Walter 40 kupiec Kaufmann
225 Goldmann Helene 43 gosposia Wirtschafterin x
226 Gutkind Benno 53 kupiec Kaufmann
227 Gutkind Hilda 39 żona Ehefrau +
228 Gröger Otto 55 handlarz Handelsmann +
229 Gröger Ida 40 żona Ehefrau +
230 Giering Alfred 39 listonosz wiejski Landbriefträger
231 Giering Emma 30 żona Ehefrau +
232 Gross Ernst 28 kuśnirz Kürschner +
233 Gross Irene 31 żona Ehefrau
234 Gutkind Rebecka 73 emerytka Rentierin +
235 Glowacka Bertha 53 żona handlarza Handelsfrau +
236 Goldmann Karl Ed. 55 spedytor Spediteur +
237 Goldmann Elfriede 48 żona Ehefrau
238 Grasmai Hulda 21 służąca Dienstmädchen +
239 Gamm Hermann 28 asystent pocztowy Postassistent x
240 Gamm Ella 23 żona Ehefrau x
241 Greiser Hedewig 34 wdowa Witwe
242 Gollnisch Robert 41 robotnik Arbeiter +
243 Gollnisch Maria 45 żona Ehefrau
244 Günther Maria 48 emerytka Rentierin +
245 Gaertner Gustav 70 karczmarz Gastwirt +
246 Gaertner Maria 68 żona Ehefrau x
247 Gartzke Otto 34 kupiec Kaufmann +
248 Gartzke Emma 30 żona Ehefrau +
249 Gartzke Elsa 23 bez zawodu o. B. x
250 Gladycz Sophie 41 właścicielka sklepu Geschäftsinhaberin +
251 Gladysz Olga 33 bez zawodu o. B. x
252 Gladysz Josefa 30 właścicielka sklepu Geschäftsinhaberin x
253 Grützmacher Pauline 73 właścicielka domu Hausbesitzerin +
254 Gutsche Bertha 62 robotnica Arbeiterin
255 Greve Ludwig 41 proboszcz Pfarrer +
256 Greve Hedwig 31 żona Ehefrau +
257 Gläsemer Otto 41 mistrz zduński Töpfermeister +
258 Gläsemer Bertha 43 żona Ehefrau +
259 Gerschberg Josef 34 robotnik Arbeiter
260 Gerschberg Katharina 30 żona Ehefrau +
261 Glaesemer Emma 67 właścicielka domu Hausbesitzerin +
262 Glaesemer Margaretha 33 córka Tochter
263 Gutsch Juliane 78 robotnica Arbeiterin
264 Gutsch Louise 67 wdowa Witwe
265 Ganz Karl 52 starszy zarządca pocztowy Oberpostschaffner x
266 Ganz Katharina 59 żona Ehefrau x
267 Grunwald Karl 47 strażnik rogatkowy Schrankenwärter
268 Grunwald Mathilde 42 żona Ehefrau +
269 Gruhn Gustav 57 gospodarz Landwirt +
270 Gruhn Emma 56 żona Ehefrau +
271 Gonda Julia 25 służąca Dienstmädchen x
272 Gellert Otto 37 robotnik Arbeiter x
273 Gellert Martha 33 żona Ehefrau +
274 Gewiss Hermann 24 pomoc biurowa Bürogehilfe +
275 Greiser Paul 29 robotnik Arbeiter
276 Greiser Anna 33 żona Ehefrau x
277 Grundmann Hermann 68 szewc Schuhmacher x
278 Grundmann Pauline 68 żona Ehefrau x
279 Greim Oskar 42 sędzia sądy grodzkiego Amtsrichter +
280 Greim Erna 33 żona Ehefrau +
281 Gutsch Emilia 23 służąca Dienstmädchen +
282 Grzegorek Emil 20 pomoc katastralna Kathastergehilfe +
283 Giering Gottlieb 59 właściciel gospodarstwa Eigentümer x
284 Giering Selma 48 żona Ehefrau x
285 Girndt Ferdinand 40 robotnik Arbeiter +
286 Girndt Hulda 41 żona Ehefrau +
287 Günther Wilhelm 86 emerytowany rolnik Altsitzer
288 Giering Reinhold 52 handlarz rowerami Fahrradhändler x
289 Giering Lina 41 żona Ehefrau
290 Girndt Martha 39 żona Ehefrau x
291 Giese Frieda 25 nauczycielka Lehrerin x
292 Giering Wilhelm 57 właściciel domu Hausbesitzer x
293 Giering Wilhelmina 56 żona Ehefrau x
294 Girndt August 71 pensjonariusz Pensionär x
295 Girndt Marta 37 żona Ehefrau x
296 Grossmann Wanda 21 służąca Dienstmädchen
297 Giering Otto 20 dozorca szpitalny Krankenwärter x
298 Goldmann Elfriede 20 córka Tochter x
299 Hermann Martha 21 służąca Dienstmädchen x
300 Hiersekorn Richard 38 handlarz Handelsmann +
301 Hiersekorn Marta 39 żona Ehefrau x
302 Hampel Leo 42 pomoc mleczarska Molkereigehilfe x
303 Hampel Bruno 39 właściciel mleczarni Molkereibesitzer x
304 Hampel Benno 38 pomoc mleczarska Molkereigehilfe
305 Hampel Agnes 70 wdowa Witwe
306 Haupt Paul 22 czeladnik szewski Schuhmachergeselle x
307 Hecke Reinhold 42 mistrz krawiecki Schneidermeister x
308 Hecke Frieda 31 żona Ehefrau x
309 Haeseler Maria 65 wdowa Witwe
310 Hannemann Karl 33 sierżant okręgowy Bezirksfeldwebel +
311 Hannemann Frieda 33 żona Ehefrau +
312 Hiller Julius 53 handlarz Handelsmann x
313 Hiller Jenny 50 żona Ehefrau x
314 Heckert Amanda 31 służąca Dienstmädchen x
315 Hippel Oskar 58 kupiec Kaufmann x
316 Hippel Amanda 52 żona Ehefrau x
317 Hohensee Emil 66 agent pocztowy w stanie spoczynku Postagent a. D. +
318 Hohensee Mathilde 61 żona Ehefrau +
319 Hesse Robert 42 mistrz piekarski Bäckereimeister x
320 Hesse Helene 33 żona Ehefrau +
321 Höhne Hedwig 35 żona Ehefrau x
322 Hoffmann Heinrich 71 robotnik Arbeiter x
323 Hoffmann Maria 66 żona Ehefrau x
324 Hiller Wolff 56 handlarz Handelsmann +
325 Hiller Emma 54 żona Ehefrau +
326 Hirsemann Eduard 33 sierżant okręgowy Bezirksfeldwebel +
327 Hirsemann Margaretha 27 żona Ehefrau +
328 Höhne Wilhelmine 47 handlarka Händlerin x
329 Hoffmann Johanna 24 sprzedawczyni Verkäuferin
330 Hirt Wilhelm 56 karczmarz Gastwirt x
331 Hirt Emma 55 żona Ehefrau x
332 Hirt Otto 26 syn Sohn +
333 Huhn Willi 38 sierżant-porucznik Feldw. Leutnant
334 Huhn Maria 37 żona Ehefrau +
335 Hecke Stanislawa 29 żona Ehefrau
336 Hecke Richard 34 robotnik Arbeiter
337 Hildebrandt Adolf 59 robotnik Arbeiter +
338 Hildebrandt Martha 42 żona Ehefrau +
339 Heinrich Dienegott 64 emerytowany rolnik Altsitzer x
340 Heinrich Augusta 61 żona Ehefrau +
341 Heinrich Gustav 55 gospodarz Landwirt +
342 Heinrich Pauline 48 żona Ehefrau +
343 Helmchen Wilhelm 78 pensjonariusz Pensionär +
344 Helmchen Wilhelmine 70 żona Ehefrau +
345 Hahn Oskar 50 handlarz Handelsmann x
346 Hahn Mathilde 49 żona Ehefrau x
347 Hahn Hildegard 23 córka Tochter +
348 Hellwing Otto 33 robotnik Arbeiter +
349 Hellwing Selma 30 żona Ehefrau x
350 Hiller Johanna 58 wdowa Witwe x
351 Hildebrand Berthold 42 właściciel domu Hausbesitzer x
352 Hildebrand Martha 43 żona Ehefrau x
353 Hildebrand Juliana 79 emetytowana rolniczka Altsitzerin
354 Haupt Bertha 42 żona Ehefrau
355 Henschinski Amalia 77 szwaczka Näherin x
356 Hiersekorn Otto 64 handlarz Handelsmann +
357 Hiersekorn Anna 59 żona Ehefrau x
358 Hämmerling Lina 23 służąca Dienstmädchen x
359 Hiersekorn Oskar 36 handlarz Handelsmann x
360 Hiersekorn Frieda 30 żona Ehefrau x
361 Henicz Johanna 49 robotnik Arbeiter x
362 Henicz Maria 49 żona Ehefrau x
363 Haupt Otto 31 szewc Schuhmacher x
364 Haupt Anna 29 żona Ehefrau +
365 Henicz Valentin 25 robotnik rolny Landarbeiter x
366 Henicz Michael 22 czeladnik u rzeźnika Fleischergeselle
367 Hämmerling Albertina 59 robotnica Arbeiterin x
368 Henschke Pauline 52 bez zawodu ohne Beruf +
369 Hoffmann Auguste 47 robotnica Arbeiterin
370 Hoffmann August 49 nadzorca Aufseher
371 Hoffmann Selma 22 córka Tochter
372 Hahn August 48 handlarz bydłem Viehhändler x
373 Hahn Lina 42 żona Ehefrau x
374 Hasenfelder Hermann 66 mistrz budowlany Baumeister +
375 Hasenfelder Lucilia 49 żona Ehefrau x
376 Hasenfelder Elsa 29 córka Tochter
377 Hasenfelder Elisabeth 25 córka Tochter
378 Hasenfelder Hedwig 26 córka Tochter
379 Hartmann Louisa 66 wdowa Witwe +
380 Haupt Agnes 64 wdowa Witwe
381 Hahnfeld Eduard 48 robotnik Arbeiter
382 Hahnfeld Emma 46 żona Ehefrau
383 Hasselmann Karl 49 powiatowy weterynarz Kreistierarzt +
384 Hasselmann Sophie 41 żona Ehefrau +
385 Hartmann August 61 robotnik Arbeiter +
386 Hartmann Wanda 48 żona Ehefrau +
387 Haake Reinhold 54 robotnik Arbeiter
388 Haake Wilhelmine 57 żona Ehefrau +
389 Hildebrandt Benjamin 40 robotnik Arbeiter +
390 Hildebrandt Martha 42 żona Ehefrau +
391 Hoffmann Mathilde 72 wdowa Wittwe x
392 Heinrich Robert 66 strażnik rogatkowy w stanie spoczynku Schrankenwärter a.D. x
393 Heinrich Bertha 60 żona Ehefrau x
394 Hartmann Karl 30 pomocnik pocztowy Postaushelfer
395 Hartmann Selma 33 żona Ehefrau
396 Hoffmann Martha 24 diakonka Diakonisse +
397 Held Julius 37 listonosz Briefträger x
398 Held Maria 38 żona Ehefrau
399 Helmchen Gustav 32 dozorca maszyn Maschinenwärter +
400 Helmchen Selma 31 żona Ehefrau x
401 Hinze Friedrich 39 asystent komisji powiatowej Kreisausschußassistent x
402 Hinze Elsa 21 żona Ehefrau x
403 Höge Ottilia 60 żona Ehefrau
404 Hoffmann Otto 26 czeladnik piekarski Bäckergeselle x
405 Herrmann Anna 20 służąca Dienstmädchen x
406 Hoffmann Willi 20 inspektor Inspektor
407 Jurok Gottlieb 31 woźnica Kutscher
408 Jurok Martha 29 żona Ehefrau
409 Janiszewski Adalbert 53 mistrz piekarski Bäckermeister +
410 Janiszewska Johanna 43 żona Ehefrau +
411 Janiszewska Luvia 83 wdowa Wittwe
412 Janiszewska Theophila 44 żona kupca Kaufmannsfrau x
413 Jost Otto 36 mistrz piekarski Bäckermeister x
414 Jost Anna 33 żona Ehefrau x
415 Janotte Ida 62 żona kucharza Kochfrau x
416 Janotte Hermann 37 krawiec Schneider +
417 Joachim Anna 26 robotnica Arbeiterin
418 Jeenicke jun. Hugo 32 okręgowy mistrz kominiarski Bezirksschornsteinfegermeister x
419 Jeenicke Hugo 74 okręgowy mistrz kominiarski w stanie spoczynku Bezirksschornsteinfegermeister a.D. +
420 Jeenicke Albertina 72 żona Ehefrau +
421 Janotte Traugott 46 mistrz kołodziejski Stellmachermeister +
422 Janotte Selma 43 żona Ehefrau +
423 Jaensch Otto 45 nocny stróż Nachtwächter +
424 Jaensch Martha 44 żona Ehefrau x
425 Janowska Michalina 28 służąca Dienstmädchen
426 Jungnik Richard 57 nauczyciel Lehrer x
427 Jungnik Ida 55 żona Ehefrau x
428 Jungnik Margareta 25 córka Tochter x
429 Janott Heinrich 63 mistrz rzeźniczy Fleischermeister
430 Janott Emma 56 żona Ehefrau +
431 Janott Alwine 41 wdowa Witwe x
432 Joachim Auust 53 cieśla Zimmermann x
433 Janotte Juliana 85 robotnica Arbeiterin x
434 Janott Oswald 35 przedsiębiorca budowlany Bauunternehmer x
435 Janott Martha 33 żona Ehefrau x
436 Janott Reinhold 64 handlarz Handelsmann x
437 Janott Anna 59 żona Ehefrau x
438 Joachim Heinrich 75 właściciel domu Hausbesitzer
439 Jochade Ida 21 robotnica Arbeiterin +
440 Jermis Anna 47 wdowa Witwe
441 Jaeger Max 47 inspektor podaktowy Steuerinspektor x
442 Jaeger Käthe 38 żona Ehefrau x
443 Jablonska Stanislawa 26 pomocnik pielęgniarki Hilfspflegerin x
444 Jablonska Agnes 67 wdowa Witwe +
445 Jaskowski Leo 25 syn Sohn +
446 Janischewski Wilhelmine 62 wdowa Witwe
447 Jeske Otto 39 listonosz wiejski Landbriefträger x
448 Jeske Ida 35 żona Ehefrau x
449 Janott Emma 28 wdowa Witwe
450 Jocksch Agnes 24 bez zawodu ohne Beruf x
451 Janott Dienegott 49 budowniczy organów Orgelbauer x
452 Janott Ottilie 42 żona Ehefrau x
453 Janott Konrad 21 syn Sohn +
454 Janott Margarathe 20 córka Tochter +
455 Janotte Berthold 50 strażnik rogatkowy Schrankenwärter x
456 Janotte Hulda 35 żona Ehefrau +
457 Jagemann Leo 31 asesor sądowy Gerichtsassessor +
458 Jagemann Charlotte 27 żona Ehefrau +
459 Jeske Alfred 26 podsierżant Vizefeldwebel +
460 Joachim Mathilde 49 krawcowa Schneiderin +
461 Jenschmischek Lina 24 służąca Dienstmädchen
462 Jungnik Hedwig 21 córka przy rodzicach Haustochter
463 Kriese Marianna 51 żona Ehefrau +
464 Karoske Gustav 24 woźnica Kutscher x
465 Krok Friedrich 25 robotnik Arbeiter
466 Kurtz Gotthold 71 czeladnik szewski Schumachermeister x
467 Kurtz Pauline 68 żona Ehefrau +
468 Kurtz Frieda 27 córka przy rodzicach Haustochter x
469 Köth Rosalia 76 mieszkanka Einwohnerin x
470 Koza Viktoria 22 służąca Dienstmädchen x
471 Kaliske Max 48 robotnik Arbeiter
472 Knop Andreas 51 robotnik Arbeiter +
473 Kremer Georg 41 rotmistrz Rittmeister +
474 Kannewischer Richard 55 mistrz piekarski Bäckermeister x
475 Kannewischer Marta 54 żona Ehefrau x
476 Kannewischer Konrad 27 kontroler mleka Milchkontrolleur +
477 Kannewischer Ida 23 córka przy rodzicach Haustochter x
478 Kurz Emilia 68 handlarka warzywami Gemüsehändlerin +
479 Kurz Hermann 30 mistrz szewski Schuhmachermeister +
480 Kurz Emma 31 żona Ehefrau +
481 Kraft Bruno 26 właściciel karczmy Gasthausbesitzer +
482 Kraft Lina 31 żona Ehefrau +
483 Kuhnke Paul 30 siodlarz Sattler +
484 Kuhnke Hedwog 39 żona Ehefrau x
485 Korytowski Stanislaus 54 dentysta Dentist x
486 Korytowski Wanda 53 żona Ehefrau x
487 Korytowski Adalbert 29 pooc medyczna Heilgehilfe +
488 Korytowski Stanislaus 26 dentysta Dentist x
489 Kurtz Karl 31 mistrz szewski Schuhmachermeister +
490 Kurtz Martha 30 żona Ehefrau +
491 Knobel Karl 61 kupiec Kaufmann
492 Knobel Margarete 48 żona Ehefrau
493 Knobel Theodor 24 student Student
494 Knobel Ernst 23 syn przy rodzicach Haussohn
495 Knoll Wilhelm 72 mistrz siodlarski Sattlermeister x
496 Knoll Ingertine 69 żona Ehefrau x
497 Knoll Hans 35 siodlarz Sattler +
498 Kretschmer Gustav 45 mistrz krawiecki Schneidermeister x
499 Kretschmer Ernestine 45 żona Ehefrau x
500 Kernchen Rudolf 31 piekarz Bäcker x
501 Kernchen Selma 22 żona Ehefrau x
502 Kühn Ernestine 57 wdowa Wittwe +
503 Kühn Marta 29 córka przy rodzicach Haustochter +
504 Kühn Paul 48 pomocnik kominiarza Schornsteinfegergehilfe +
505 Kasperozak Wanda 40 robotnica Arbeiterin x
506 Keitel Fritz 31 sekretarz miejski Stadtsekretär x
507 Keitel Hedewig 28 żona Ehefrau x
508 Kubel Agnes 62 wdowa Witwe +
509 Kubel Maria 41 krawcowa Schneiderin
510 Krause Ferdinand 79 emeryt Rentenempfänger x
511 Kruschel Juliana 83 wdowa Witwe
512 Kühn Julius 56 starszy zarządca pocztowy Oberpostschaffner x
513 Kühn Anna 59 żona Ehefrau
514 Kahl Heinrich 36 mistrz piekarski Bäckermeister x
515 Kahl Ema 33 żona Ehefrau x
516 Knoll Wilhelm 72 emeryt Rentier x
517 Kühnel Anna 80 emerytka Rentierin x
518 Kern Alfred 36 cukiernik Konditor x
519 Kern Martha 38 żona Ehefrau x
520 Kandula Elfriede 20 służąca Dienstmädchen +
521 Knak Hieronimus 43 zarządca pocztowy Postschaffner x
522 Knak Anna 39 żona Ehefrau x
523 Kittner Otto 32 biurowa siła robocza Bürohilfsarbeiter +
524 Kittner Else 26 żona Ehefrau +
525 Krüger Albrecht 47 proboszcz Pfarrer x
526 Krüger Theodora 49 żona Ehefrau x
527 Karlowski von Cornelia 55 nauczycielka Lehrerin
528 Krähan Alwin 44 kancelarysta sądowy Gerichtskanzlist x
529 Krähan Emma 47 żona Ehefrau x
530 Kaminski Emil 34 robotnik Arbeiter +
531 Kaminski Juliana 33 żona Ehefrau +
532 Kempe Karl 53 handlarz Handelsmann +
533 Kempe Anna 57 żona Ehefrau x
534 Kempe Margarete 20 córka Tochter x
535 Kempe Julius 84 handlarz Handelsmann
536 Kuhlow Heinrich 66 brukarz Steinsetzer
537 Kuhlow Matilde 75 żona Ehefrau +
538 Knoll Bruno 41 skarbnik gminny Kämmerer x
539 Knoll Susanna 31 żona Ehefrau x
540 Knoll Reinhold 64 mistrz ślusarski Schlossermeister
541 Knoll Johanna 60 żona Ehefrau
542 Klinder Heinrich 53 robotnik Arbeiter +
543 Klinder Auguste 56 żona Ehefrau +
544 Kuhlow Mathilde 73 krawcowa Schneiderin
545 Klimek Franz 41 mistrz krawiecki Schneidermeister
546 Klimek Stanislawa 31 żona Ehefrau
547 Kuss Heinrich 62 robotnik Arbeiter +
548 Kuss Luisa 62 żona Ehefrau +
549 Kunert Ferdinand 30 zwrotniczy Weichensteller +
550 Kunert Bertha 29 żona Ehefrau
551 Korn Berthold 56 mistrz kowalski Schmiedemeister x
552 Korn Anna 51 żona Ehefrau x
553 Korn Elfriede 21 córka Tochter x
554 Korn Erich 25 czeladnik kowalski Schmiedegeselle
555 Krause Gustav 65 mistrz siodlarski Sattlermeister
556 Krause Mathilde 49 żona Ehefrau x
557 Knoll Oswald 40 strażnik kolejowy Bahnwärter +
558 Knoll Minna 34 żona Ehefrau +
559 Kucz Anna 20 służąca Dienstmädchen x
560 Kelm Ferdinand 44 palacz Heizer +
561 Kelm Agnes 45 żona Ehefrau +
562 Klosin Wladislaus 50 zarządca pocztowy Postschaffner +
563 Klosin Bronislawa 39 żona Ehefrau +
564 Kwasny Marianna 69 wdowa Witwe
565 Kurtz Hermann 58 mistrz stolarski Tischlermeister x
566 Kurtz Johanna 63 żona Ehefrau x
567 Kirschke Pauline 75 emetytowana rolniczka Altsitzerin +
568 Kittner Martha 26 pielęgniarka Krankenpflegerin +
569 Kahl Hermann 59 cieśla Zimmermann
570 Kahl Emilie 57 żona Ehefrau +
571 Kahl Hermann 37 tynkarz pokojowy Zimmerpolier x
572 Kowala Andreas 21 uczeń szewski Schuhmacherlehrling
573 Kahl Ida 36 żona Ehefrau x
574 Kowalczyk Josef 37 robotnik Arbeiter
575 Kruschel Hermann 57 mistrz kowalski Schmiedemeister +
576 Kruschel Anna 61 żona Ehefrau +
577 Kruschel Richard-Hermann 21 czeladnik kowalski Schmiedegeselle x
578 Kroll Fritz 64 starszy nauczyciel Hauptlehrer x
579 Kriese Friedrich 50 wypalacz Abbrennmeister +
580 Kannewischer Karl 67 pensjonariusz Pensionär x
581 Kannewischer Anna 50 żona Ehefrau
582 Knispel Reinhold 41 właściciel gospodarstwa Eigentümer
582 Knispel Marhta 38 żona Ehefrau
584 Klemm Gottlieb 35 robotnik Arbeiter
585 Klemm Martha 27 żona Ehefrau
586 Kandula Pauline 52 robotnica Arbeiterin +
587 Koch Wilhelm 65 robotnik Arbeiter x
588 Koch Auguste 61 żona Ehefrau
589 Koch Artur 22 syn Sohn
590 Koch Karl 27 robotnik Arbeiter x
591 Köppel Julius 54 zastępca miejskiego wachmistrza stellvertretener Stadtwachtmeister +
592 Köppel Marha 29 żona Ehefrau x
593 Kucz Frieda 23 służąca Dienstmädchen
594 Knickbein Martha 55 wdowa Witwe
595 Koniczny Valeria 30 wdowa Witwe x
596 Knorr Reinhold 38 przodownik Werkführer x
597 Knorr Martha 37 żona Ehefrau x
598 Kernchen Heinrich 66 robotnik Arbeiter
599 Kernchen Juliana 64 żona Ehefrau +
600 Krüger Hermann 45 robotnik Arbeiter x
601 Krüger Wilhelmine 42 żona Ehefrau +
602 Knoll Mathilde 65 właścicielka gospodarstwa Eigentümerin x
603 Knoll Paul 34 gospodarz Landwirt x
604 Knoll Frieda 28 córka Tochter
605 Knoll Berthold 45 właściciel domu Hausbesitzer x
606 Knoll Martha 30 żona Ehefrau x
607 Kelm Bertha 46 wdowa Witwe x
608 Kelm Martha 20 córka Tochter +
609 Köter Ida 27 robotnica Arbeiterin x
610 Kurz Wilhelm 57 robotnik Arbeiter x
611 Kurz Bertha 53 żona Ehefrau x
612 Klauke Gottlieb 51 robotnik Arbeiter +
613 Klauke Emma 48 żona Ehefrau +
614 Knibbel Cäcilie 33 robotnica Arbeiterin
615 Kahl Max 24 robotnik Arbeiter
616 Kahl Bertha 25 żona Ehefrau
617 Kott Karl 64 handlarz Handelsmann +
618 Kott Bertha 61 żona Ehefrau +
619 Kott Selma 25 córka Tochter
620 Kutzner Johanna 20 bez zawodu ohne Beruf
621 Kuss Frieda 20 służąca Dienstmädchen
622 Kahl Luisa 20 bez zawodu ohne Beruf
623 Lange Wilhelmina 61 robotnica Arbeiterin
624 Lehmann Gustav 60 mistrz siodlarski Sattlermeister x
625 Lehmann Berthold 37 siodlarz Sattler +
626 Lengert Heinrich 44 mistrz siodlarski Sattlermeister +
627 Lengert Hermine 39 żona Ehefrau x
628 Luchtmann Berthold 65 mistrz tokrski Drechslermeister x
629 Luchtmann Antonia 64 żona Ehefrau x
630 Luchtmann Otto 34 tokarz Drechsler x
631 Lindner Johanna 58 położna Hebamme x
632 Lüdke Johanna 65 wdowa Witwe +
633 Lüdke Elisabeth 33 pomoc biurowa Bürogehilfin +
634 Lauterer Fritz 50 rzeźbiarz Bildhauer x
635 Lippmann Jakob 53 kupiec Kaufmann x
636 Lippmann Selma 48 żona Ehefrau x
637 Lüdke Ferdinand 65 kupiec Kaufmann +
638 Lüdke Ernestine 73 żona Ehefrau x
639 Löchel Anna 67 wdowa Witwe
640 Lüdke Alexander 54 kupiec Kaufmann x
641 Lüdke Rosalie 66 żona Ehefrau x
642 Lehmann Johanna 68 żona handlarza Handelsfrau x
643 Lutz Ida 63 wdowa po kupcu Kaufmannswitwe +
644 Lutz Erna 28 córka przy rodzicach Haustochter x
645 Lutz Bertha 29 córka przy rodzicach Haustochter
646 Löchner Viktor 60 radca sanitarny Sanitätsrat +
647 Löchner Auguste 63 żona Ehefrau +
648 Löchner Hertha 25 córka przy rodzicach Haustochter +
649 Lemberg Ferdinand 67 mistrz piekarski Bäckermeister +
650 Lemberg Anna 45 żona Ehefrau +
651 Lemberg Heinrich 20 czeladnik piekarski Bäckergeselle x
652 Ludwig George 31 kupiec Kaufmann +
653 Ludwig Lotte 27 żona Ehefrau +
654 Lachmann August 70 nadzorca więzienny Gefangenenaufseher +
655 Lachmann Wilhelmina 65 żona Ehefrau x
656 Lachmann Margareta 25 córka Tochter x
657 Linke Berthold 34 robotnik Arbeiter
658 Linke Frieda 29 żona Ehefrau x
659 Lindner Wilhelm 32 fryzjer Friseur x
660 Lindner Marta 34 żona Ehefrau x
661 Lachmann Elfried 28 bez zawodu ohne Beruf x
662 Lutz Anna 44 bez zawodu ohne Beruf x
663 Lutz Fritz 59 kupiec Kaufmann
664 Lutz Franziska 55 żona Ehefrau
665 Leske Mathilde 65 żona Ehefrau +
666 Leske Hermann 41 syn Sohn
667 Leske Oskar 33 syn Sohn +
668 Lüdke Traugott 78 mistrz krawiecki Schneidermeister
669 Lüdke Anna 50 krawcowa Schneiderin x
670 Lüdke Hermann 53 mistrz krawiecki Schneidermeister x
671 Lüdke Anna 50 żona Ehefrau x
672 Lissek Maria 47 robotnica Arbeiterin x
673 Liepelt Anna 62 wdowa Witwe x
674 Leciejewicz Wilhelm 66 handlarz bydłem Viehhändler x
675 Leciejewicz Auguste 56 żona Ehefrau x
676 Leciejewicz Ida 34 córka Tochter x
677 Leciejewicz Selma 30 córka Tochter
678 Leciejewicz Hedwige 26 córka Tochter x
679 Leciejewicz Anna 22 córka Tochter x
680 Liszkowska Emilia 56 robotnica Arbeiterin +
681 Liszkowska Stanislawa 28 córka Tochter +
682 Liszkowski Michael 26 syn Sohn
683 Lange Karl 38 mistrz gazownik Gasmeister x
684 Lange Anna 32 żona Ehefrau x
685 Lehmann Karolina 65 emetytowana rolniczka Altsitzerin
686 Lange Gustav 60 radca rachunkowy Rechnungsrat x
687 Lange Agnes 55 żona Ehefrau x
688 Lehmann Bertha 53 wdowa Witwe x
689 Lehmann Luisa 30 córka Tochter x
690 Lehmann Frieda 27 córka Tochter x
691 Linke Wilhelm 65 handlarz Handelsmann
692 Linke Auguste 71 żona Ehefrau
693 Ludwig Max 35 kupiec Kaufmann +
694 Ludwig Hedwig 36 żona Ehefrau +
695 Lorke Wilhelm 60 właściciel domu Hausbesitzer
696 Lorke Maria 58 żona Ehefrau
697 Liepelt Johannes 42 gospodarz Landwirt +
698 Lewin Aron 77 kupiec Kaufmann x
699 Lewin Flora 76 żona Ehefrau x
700 Lindner Frieda 24 służąca Dienstmädchen x
701 Lanski Albert 55 emeryt Rentier x
702 Lanski Florentina 60 żona Ehefrau x
703 Laasch Ida 46 wdowa Witwe x
704 Lehmann Sophie Josefa 28 żona Ehefrau x
705 Lehmann Emil 34 robotnik Arbeiter
706 Loewe Eduard 65 handlarz Handelsmann +
707 Loewe Hulda 70 żona Ehefrau
708 Loewe Ida 29 córka Tochter x
709 Lange Berthold 37 robotnik Arbeiter x
710 Lange Wanda 30 żona Ehefrau x
711 Laube Selma 57 diakonka Diakonisse x
712 Lutz Gerhard 24 syn Sohn +
713 Lemberg Kurt 26 piekarz Bäcker
714 Lippmann Ernst 20 kupiec Kaufmann
715 Lange Lina 22 służąca Dienstmädchen
716 Lanski Franz 21 czeladnik piekarski Bäckergeselle
717 Maennel Richard 27 kupiec Kaufmann x
717 Milczynski Sylvester 47 malarz Maler
718 Milczynski Martha 36 żona Ehefrau
719 Marquardt Otto 44 handlarz Händler
720 Marquardt Emma 42 żona Ehefrau x
721 Munter George 46 kupiec Kaufmann +
722 Munter Margarete 44 żona Ehefrau +
723 Munter Flora 74 wdowa Witwe
724 Munter Hulda 30 córka przy rodzicach Haustochter
725 Michalak Veronika 24 służąca Dienstmädchen x
726 Mis Dorothea 64 robotnica Arbeiterin +
727 Mis Martha 34 krawcowa Schneiderin x
728 Mis Anna 28 służąca Dienstmädchen +
729 Mis Hedwig 26 służąca Hausmädchen
730 Mis Lucia 20 bez zawodu ohne Beruf +
731 Marcinkowski Stanislaus 43 mistrz szewski Schuhmachermeister x
732 Marcinkowska Maria 40 żona Ehefrau x
733 Markus Paulina 64 handlarka Händlerin x
734 Müller Amalia 41 służąca Dienstmädchen x
735 Müller Paul 28 podoficer Unteroffizier x
736 Müller Maria Martha 22 żona Ehefrau x
737 Müller Minna 24 służąca Hausmädchen x
738 Manthei Wilhelm 62 mistrz ślusarski Schlossermeister x
739 Manthei Ottilia 62 żona Ehefrau x
740 Manthei Selma 28 córka przy rodzicach Haustochter x
741 Menzel Klara 22 robotnica Arbeiterin x
742 Müller Ferdinand 36 kupiec Kaufmann +
743 Müller Selma 27 żona Ehefrau +
744 Morczynski Hugo 43 handlarz chmielem Hopfenhändler x
745 Mischke Johann 20 uczeń kołodziejski Stellmacherlehrling x
746 Maennel Klara 56 wdowa po kupcu Kaufmannswitwe x
748 Maennel Eva 25 córka przy rodzicach Haustochter +
749 Maennel, Dr. Walter 27 właściciel młyna parowego Dampfmühlenbesitzer x
750 Maennel Käthe 26 bez zawodu ohne Beruf +
751 Marcus Moritz 56 kupiec Kaufmann +
752 Marcus Martha 51 żona Ehefrau x
753 Maennel Lydia 73 emerytka Rentierin
754 Maennel Hedwig 48 córka przy rodzicach Haustochter
755 Marcus Minna 58 żona kupca Kaufmannsfrau
756 Marcus Julia 31 córka przy rodzicach Haustochter
757 Müller Hulda 29 służąca Dienstmädchen
758 Müller Otto 50 poborca celny Zolleinnehmer
759 Müller Ida 42 żona Ehefrau
760 Marcinkowski Franz 40 zdun Ofensetzer
761 Marcinkowska Therese 37 żona Ehefrau
762 Müller Ferdinand 67 właściciel domu Hausbesitzer +
763 Müller Mathilde 61 żona Ehefrau
764 Müller Wanda 39 córka Tochter
765 Minge Martha 52 robotnica Arbeiterin x
766 Minge Bruno 25 robotnik Arbeiter x
767 Munk Arthur 40 okręgowy mistrz nasiennictwa Distr. Kornmeister
768 Munk Auguste 65 wdowa Witwe x
769 Mackowiak Tekla 28 służąca Hausmädchen
770 Mielczysnki Valentin 31 robotnik Arbeiter x
771 Mielczysnki Maria 29 żona Ehefrau x
772 Musial Agnes 52 żona robotnika Arbeiterfrau +
773 Markus David 74 kupiec Kaufmann +
774 Markus Doris 64 żona Ehefrau +
775 Markus George 39 syn kupca Kaufmannssohn +
776 Markus Käthe 29 córka przy rodzicach Haustochter x
777 Miegel Ernestina 74 wdowa Witwe +
778 Makowski Klara 26 robotnica Arbeiterin
779 Marcinkowska Anna 46 praczka Waschfrau +
780 Marcinkoswki Richard 21 czeladnik u rzeźnika Fleischergeselle
781 Markus Aron 66 kupiec Kaufmann +
782 Markus Sophia 70 żona Ehefrau +
783 Markus Rosa 31 żona Ehefrau +
784 Maennel Luise 58 emerytka Rentierin +
785 Maennel Johannes 36 syn Sohn +
786 Maennel Louise 35 bez zawodu ohne Beruf +
787 Maennel Maria 33 bez zawodu ohne Beruf
788 Minge Frieda 23 kantorzystka Kontoristin
789 Müller Heinrich 72 właściciel domu Hausbesitzer x
790 Müller Pauline 65 żona Ehefrau x
791 Maass Juliane 51 żona Ehefrau x
792 Morzynski Arthur 42 karczmarz Gastwirt x
793 Morzynski Maria 23 żona Ehefrau x
794 Madten Emma 41 krawcowa Schneiderin x
795 Müller Paula 27 wdowa Witwe x
796 Müller Emilie 51 wdowa Witwe +
797 Müller Klara 23 bez zawodu ohne Beruf x
798 Morzynski George 44 właściciel browaru Brauereibesitzer +
799 Maennel Otto 46 właściciel ogrodu Gärtnereibesitzer x
800 Maennel Margarete 37 żona Ehefrau x
801 Meisenheimer Maria 57 żona Ehefrau +
802 Meisenheimer Wilhelm 65 emeryt Rentier +
803 Meisenheimer Minna 34 córka Tochter +
804 Manzke August 71 komornik sądowy Gerichtsvollzieher x
805 Manzke Auguste 64 żona Ehefrau x
806 Matschke Berthild 35 murarz Maurer +
807 Matschke Anna 34 żona Ehefrau +
808 Mis Josef 45 robotnik Arbeiter x
809 Mis Katharina 37 żona Ehefrau x
810 Müller Jeomrocj 27 podoficer Unteroffizier x
811 Müller Helene 20 żona Ehefrau
812 Molzahn Maria 55 wdowa Witwe
813 Malaskiewicz Waclaw 37 rzeźnik Fleischer
814 Malaskiewicz Anna 34 żona Ehefrau
815 Müller David 63 robotnik Arbeiter
816 Muthmann Karoline 59 wdowa Witwe +
817 Muthmann Fritz 30 pomoc katastralna Kathastergehilfe +
818 Muss Auguste 59 wdowa Witwe +
819 Muss Otto 34 ślusarz Schlosser +
820 Marchewka Franz 61 pensjonariusz Pensionär +
821 Marchewka Valeria 51 żona Ehefrau +
822 Majewski Anton 28 ślusarz Schlosser
823 Majewska Anna 23 żona Ehefrau +
824 Müller Karl 33 robotnik Arbeiter x
825 Müller Wanda 32 żona Ehefrau x
826 Müller Wilhelm 43 robotnik Arbeiter x
827 Müller Emma 45 żona Ehefrau x
828 Marquardt Gottlieb 66 zwrotniczy w stanie spoczynku Weichensteller a.D. +
829 Marquardt Emilia 67 żona Ehefrau +
830 Marquardt Hermann 28 syn Sohn +
831 Marquardt Karl Richard 26 syn Sohn +
832 Moicke Klara 44 przewodnicząca szkolna Schulvorsteherin +
833 Marcinkowska Paulina 49 prasowaczka Plätterin x
834 Merkwirth Fritz 35 zecer Schriftsetzer
835 Meiling Maria 46 gosposia Wirtschafterin +
836 Menzel Emil 32 robotnik Arbeiter
837 Maas Klara 25 robotnica Arbeiterin
838 Marquardt Frieda 24 pomoc domowa Stütze +
839 Notz Else 35 żona Ehefrau x
840 Nyga Ludwig 30 robotnik Arbeiter x
841 Nya Maria 34 żona Ehefrau +
842 Nickchen Selma 24 gosposia Wirtschafterin x
843 Nawrocki Veronika 20 służąca Dienstmädchen +
844 Nowitzki Franziska 20 służąca Dienstmädchen
845 Nowak Paul 43 mistrz szewski Schuhmachermeister x
846 Nowak Amalia 49 żona Ehefrau x
847 Nyga Max 35 mistrz piekarski Bäckermeister x
848 Nyga Marta 33 żona Ehefrau +
849 Nawrot Anton 27 murarz Maurer +
850 Nawrot Emilie 23 żona Ehefrau +
851 Nowak Agnes 50 służąca Magd +
852 Nowak Jakob 48 brukarz Steinsetzer
853 Nowak Josefa 48 żona Ehefrau
854 Neumann Otto 33 robotnik Arbeiter +
855 Neumann Wanda 37 żona Ehefrau x
856 Nowak Johann 43 robotnik Arbeiter x
857 Nowak Emma 41 żona Ehefrau x
858 Nowitzki Maria 21 służąca Dienstmädchen
859 Nawrocka Anna 21 robotnica Arbeiterin x
860 Nawrocka Maria 54 wdowa Witwe +
861 Nowak Franziska 39 żona Ehefrau
862 Näbrig Gottfried 76 inwalida Invalide x
863 Nabrig Emma 44 bez zawodu ohne Beruf x
864 Nitschke Wilhelm 40 właściciel gospodarstwa Eigentümer x
865 Nitschke Emma 35 żona Ehefrau x
866 Nowak Agnes 50 wdowa Witwe
867 Nyga Stanislaus 31 robotnik Arbeiter x
868 Nyga Antonia 32 żona Ehefrau +
869 Neumann Andreas 31 papierośnik Zigarrenmacher +
870 Neumann Agnes 21 żona Ehefrau +
871 Niehr Margareta 37 wdowa Witwe
872 Nyga Klara 31 wdowa Witwe +
873 Nowak Johann 33 robotnik Arbeiter
874 Nowak Berta 22 służąca Dienstmädchen
875 Oertel Hans 22 starszy palacz Oberheizer +
876 Ossowsky Betty 27 gosposia Wirtschafterin x
877 Opaska Hedwig 22 służąca Dienstmädchen x
878 Overstraeten, van Maria 52 krawcowa Schneiderin
879 Overstraeten, von Gerhard 30 pomoc biurowa Bürogehilfe
880 Orwat Dorothea 66 praczka Waschfrau +
881 Osinski Hedwig 21 służąca Dienstmädchen x
882 Okoniewski Josef 38 robotnik Arbeiter x
883 Okoniewska Michalina 33 żona Ehefrau x
884 Obst Gertrud 21 kantorzystka Kontoristin +
885 Obst Auguste 68 wdowa Witwe
886 Olszweski Leo 60 mistrz stolarski Tischlermeister
887 Ortlieb August 76 emerytowany rolnik Altsitzer +
888 Ortlieb Rosalia 72 żona Ehefrau +
889 Orwat Johann 21 żółnierz Musketier
890 Pflaum Hermann 41 właściciel browaru Brauereibesitzer
891 Pflaum Bertha 40 żona Ehefrau x
892 Piotrowski Hedwiga 22 służąca Dienstmädchen x
893 Pilatschek August 59 mistrz plecionkarstwa Korbmachermeister x
894 Pilatschek Beate 55 żona Ehefrau x
895 Pilatschek Paul 26 plecionkarz Korbmacher +
896 Pilatschek Ida 32 córka przy rodzicach Haustochter x
897 Pilz Robert 25 superintendent podatkowy Steuer Sup. +
898 Pietsch Ida 64 emerytka Rentierin x
899 Pflaum Reinhold 36 zegarmistrz Uhrmacher x
900 Pflaum Teodora 35 żona Ehefrau x
901 Perschel Wilhelm 30 sierżant okręgowy Bezirksfeldwebel x
902 Perschel Gertrud 29 żona Ehefrau x
903 Piske Richard 34 kierownik urzędu emerytalnego Rentmeister x
904 Piske Hedwig 29 żona Ehefrau x
905 Piske Hermann 64 emeryt Rentier +
906 Pflaum Hermann 55 właściciel gospodarstwa Eigentümer +
907 Pflaum Emilie 64 żona Ehefrau +
908 Pretschker Emilie 44 żona Ehefrau +
909 Pretschker Emil 40 kupiec Kaufmann +
910 Prüfer Auguste 58 emerytka Rentierin +
911 Pohl Franz 31 mistrz krawiecki Schneidermeister x
912 Pohl Marianna 31 żona Ehefrau x
913 Peikert Maria 80 emeryt Rentier x
914 Pietsch Nanni 35 bez zawodu ohne Beruf
915 Pflaum Emil 65 kupiec Kaufmann
916 Pflaum Anna 64 żona Ehefrau
917 Pflaum Else 37 córka Tochter
918 Pflaum Frieda 33 córka Tochter
919 Pflaum Wilhelmine 56 emerytka Rentierin +
920 Pawliczak Michalina 41 robotnica Arbeiterin x
921 Pflaum Hermann 68 emeryt Rentier +
922 Pusch Matilde 52 robotnica Arbeiterin x
923 Pohl Emilie 37 bez zawodu ohne Beruf +
924 Peiler Margarete 20 pomoc domowa Stütze x
925 Paech Waldemar 49 dyrektor fabryki Fabrikdirektor
926 Puterczyk Michaelina 54 robotnica Arbeiterin x
927 Puterczyk Susanna 24 robotnica Arbeiterin x
928 Pilarski Anton 74 robotnik Arbeiter
929 Pilarski Louise 65 żona Ehefrau x
930 Pohl Karl 46 mistrz ślusarski Schlossermeister x
931 Pohl Maria 50 żona Ehefrau
932 Puchert Ferdinand 78 ….. w stanie spoczynku H… a.D.
933 Puchert Elsbeth 42 bez zawodu ohne Beruf +
934 Przybylek Hedwig 21 kucharka Köchin x
935 Pflaum Ferdinand 72 strażnik kolejowy w stanie spoczynku Bahnwärter a.D. +
936 Pflaum Ernestine 61 żona Ehefrau +
937 Pflaum Richard 33 handlarz rowerami Fahrradhändler x
938 Pflaum Hermine 28 żona Ehefrau +
939 Paetzold Paul 53 nauczyciel Lehrer x
940 Paetzold Anna 51 żona Ehefrau x
941 Paetzold Hellmut 26 syn Sohn
942 Pawliczak Marianna 54 robotnica Arbeiterin x
943 Perlinski Nepomuk 52 …… Dreher… +
944 Pohl Mathilde 56 właścicielka domu Hausbesitzerin +
945 Pak Selma 29 żona Ehefrau
946 Pflaum Frieda 23 służąca Dienstmädchen x
947 Perlinska Pauline 63 robotnica Arbeiterin x
948 Penther Paul 44 robotnik Arbeiter x
949 Penther Emma 29 żona Ehefrau x
950 Piechowiak Johann 35 woźnica Kutscher +
951 Piechowiak Anna 37 żona Ehefrau +
952 Püschel Hermann 60 sekretarz pocztowy Postsekretär +
953 Püschel Eleonora 57 żona Ehefrau x
954 Püschel Hildegard 21 pomoc …. Krie….aushelferin x
955 Polley Wanda 32 robotnica Arbeiterin x
956 Pohle Frieda 25 wdowa Witwe x
957 Puppe Richard 27 robotnik Arbeiter x
958 Puppe Wanda 32 żona Ehefrau x
959 Pflaum Wilhelm 39 robotnik Arbeiter x
960 Pflaum Wilhelmine 33 żona Ehefrau x
961 Pochstein Auguste 64 robotnica Arbeiterin +
962 Paulini Wilhelmine 43 żona Ehefrau x
963 Pochstein Karl 31 robotnik Arbeiter x
964 Pochstein Bertha 32 robotnik Arbeiter x
965 Prüfer Heinrich 52 młynarz Müller x
966 Prüfer Wanda 41 żona Ehefrau x
967 Pusch Karl 20 czeladnik szewski Schuhmachergeselle x
968 Papina Veronika 29 żona Ehefrau +
969 Quast Eduard 48 mistrz stolarski Tischlermeister x
970 Quast Ernst Otto 27 syn Sohn
971 Quast Emma 23 córka Tochter
972 Quast Reinhold 23 robotnik Arbeiter
973 Quast Wilhelm 65 robotnik Arbeiter
974 Quast Bertha 54 żona Ehefrau x
975 Rentel Gertrud 29 dzierżawca Meierin x
976 Rückheim Hulda 44 wdowa po zegarmistrzu Uhrmacherwitwe x
977 Rückheim Friedrich 22 czeladnik u zegarmistrza Uhrmachergeselle +
978 Rau Johanna 77 prasowaczka Plätterin
979 Rau Anna 48 córka Tochter +
980 Reschke Wilhelm 42 młynarz Müller x
981 Reschke Emma 37 żona Ehefrau x
982 Reisch Robert 38 właściciel młyna Mühlenbesitzer +
983 Reisch Anna 30 żona Ehefrau +
984 Reisch Pauline 77 emetytowana rolniczka Altsitzerin
985 Reisch Anna 35 córka przy rodzicach Haustochter +
986 Roy Traugott 70 emeryt Rentier
987 Roy Anna 30 służąca Dienstmädchen x
988 Rausch Berthold 73 karczmarz Gastwirt +
989 Rausch Auguste 79 żona Ehefrau +
990 Rausch Alfred 42 syn Sohn
991 Reisel Georg 53 superintendent Superintendent x
992 Reisel Gertrud 46 żona Ehefrau x
993 Reisel Ruth 21 córka przy rodzicach Haustochter x
994 Roick Emma 56 nauczycielka robót ręcznych Handarbeitslehrerin +
995 Redlich Paul 48 przedsiębiorca budowlany Bauunternehmer x
996 Redlich Auguste 47 żona Ehefrau x
997 Roy Ernestine 77 robotnica Arbeiterin x
998 Rutschke Auguste 65 wdowa Witwe x
999 Richter Wilhelm 56 robotnik Arbeiter x
1000 Richter Maria 45 żona Ehefrau x
1001 Rutkowski Maria 45 żona Ehefrau x
1002 Rau Reinhold 61 zwrotniczy w stanie spoczynku Weichensteller a.D.
1003 Rau Mathilde 58 żona Ehefrau
1004 Rietz Margarete 48 dama domu Hausdame
1005 Rausch Julius 76 emeryt Rentier +
1006 Rausch Emilie 72 żona Ehefrau +
1007 Rutschke Gustav 47 robotnik Arbeiter
1008 Rutschke Bertha 50 żona Ehefrau +
1009 Rausch Traugott 79 robotnik Arbeiter +
1010 Redlich Maria 76 wdowa Witwe +
1011 Rau Bertha 56 praczka Waschfrau x
1012 Rau Frieda 21 robotnica Arbeiterin x
1013 Reichert Emilie 65 pielęgniarka Krankenpflegerin +
1014 Reichert Maria 53 gosposia Wirtschafterin +
1015 Ramm August 78 emeryt Rentier x
1016 Ramm Wilhelmine 74 żona Ehefrau x
1017 Reichelt Oskar 45 architekt Architekt
1018 Reichelt Adele 40 żona Ehefrau +
1019 Radke Heinrich 61 przodownik Werkführer x
1020 Radke Auguste 57 żona Ehefrau x
1021 Radke Else 29 córka Tochter
1022 Rössel Karl 35 mistrz szewski Schuhmachermeister x
1023 Rössel Luise 37 żona Ehefrau x
1024 Roy Juliana 69 żona Ehefrau x
1025 Roy Emma 35 córka Tochter x
1026 Roy Selma 33 córka Tochter x
1027 Ruske Traugott 54 handlarz Handelsmann x
1028 Ruske Juliana 50 żona Ehefrau x
1029 Rutschke Richard 30 pomocnik zwrotniczego Hilfsweichensteller +
1030 Rutschke Frieda 25 żona Ehefrau +
1031 Rutkowski Johann 21 pomocnik blacharza Klempnergehilfe +
1032 Rietze Otto 39 studniarz Brunnenbauer +
1033 Rietze Anna 42 żona Ehefrau +
1034 Roy Oswald 51 emeryt Rentier x
1035 Roy Louise 68 żona Ehefrau x
1036 Rausch Albertine 50 gospodarzowa Wirtin x
1037 Richter Otto 28 robotnik Arbeiter x
1038 Richter Bertha 31 żona Ehefrau +
1039 Rebotzki Wilhelm 69 właściciel domu Hausbesitzer x
1040 Rebotzki Beate 64 żona Ehefrau x
1041 Rebotzki Mathilde 49 krawcowa Schneiderin x
1042 Rex Gustav 29 . . . . . . +
1043 Rosenau Otto 33 cieśla Zimmermann x
1044 Rosenau Ida 28 żona Ehefrau x
1045 Rosenau Berthold 28 robotnik kolejowy Eisenbahnarbeiter
1046 Richter Wilhelmine 68 robotnica Arbeiterin x
1047 Richter Gustav 44 właściciel ogrodu Gärtnereibesitzer x
1048 Richter Anna 40 żona Ehefrau x
1049 Richter Bertha 31 robotnica Arbeiterin
1050 Rausch Otto 33 inwalida Invalide x
1051 Rausch Emma 27 żona Ehefrau +
1052 Rademacher Erna 21 diakonka Diakonisse +
1053 Rau Richard 29 robotnik Arbeiter x
1054 Rau Richard 21 pomocnik zawiadowcy Hilfsbahnsteigschaffner x
1055 Redlich Emma 34 służąca Dienstmädchen x
1056 Reimann Otto 28 nadzorca sieci Leitungsaufseher +
1057 Rietze Martha 20 pomoc biurowa Bürogehilfin x
1058 Seifert Berta 34 wdowa Witwe x
1059 Saegenschnitter Adolf 49 mistrz stolarski Tischlermeister x
1060 Saegenschnitter Ida 39 żona Ehefrau x
1061 Seide Emma 24 służąca Dienstmädchen x
1062 Siegismund Selma 21 służąca Dienstmädchen
1063 Seeliger Richard 47 księgarz Buchhändler +
1064 Seeliger Martha 42 żona Ehefrau x
1065 Spychalski Valentin 67 prywatny przedsiębiorca Privateur +
1066 Spychalski Wanda 62 żona Ehefrau x
1067 Seide Paul 42 szewc Schuhmacher +
1068 Seide Hulda 47 żona Ehefrau +
1069 Singer Paul 49 mistrz rzeźniczy Fleischermeister +
1070 Singer Ida 44 żona Ehefrau x
1071 Singer Maria 21 córka przy rodzicach Haustochter x
1072 Singer Charlotte 82 wdowa Witwe x
1073 Sprenger August 55 wachmeister żandarmerii Gend. Wachtmeister +
1074 Sprenger Cäcilia 52 żona Ehefrau +
1075 Sprenger Else 22 pomocniczka pocztowa Postaushelferin +
1076 Szala Marianna 25 wdowa Witwe +
1077 Salbach Emilia 61 wdowa po nauczycielu Lehrerwitwe +
1078 Saar Hermann 70 mistrz zduński Töpfermeister x
1079 Saar Pauline 73 żona Ehefrau
1080 Saar Otto 44 mistrz zduński Töpfermeister x
1081 Saar Auguste 42 żona Ehefrau x
1082 Saar Margarete 20 księgowa Buchhalterin x
1083 Singer Wilhelm 45 kupiec Kaufmann x
1084 Singer Margarete 35 żona Ehefrau x
1085 Szuwalski Mizislaus 35 rzeźnik Fleischer x
1086 Szuwalski Boleslaus 33 rzeźnik Fleischer x
1087 Szuwalska Hedwig 24 bez zawodu ohne Beruf x
1088 Slocinska Magdalena 22 służąca Dienstmädchen x
1089 Szadkowska Maria 25 pomoc domowa Stütze +
1090 Seidel Johannes 58 pastor w stanie spoczynku Pastor a.D. x
1091 Seidel Emilie 43 żona Ehefrau x
1092 Szyputa Stefan 40 handlarz Handelsmann x
1093 Szyputa Helene 32 żona Ehefrau +
1094 Semrau Maria 66 wdowa Witwe +
1095 Swarsenski Mannheim 64 kupiec Kaufmann +
1096 Swarsenski Adelheid 65 żona Ehefrau
1097 Sperling Wilhelmine 83 wdowa Witwe
1098 Szuflitz Johann 39 murarz Maurer +
1099 Szuflitz Martha 43 żona Ehefrau +
1100 Szmierzchalski Simon 54 murarz Maurer +
1101 Szmierzchalska Petronella 53 żona Ehefrau x
1102 Seide Juliana 71 robotnica Arbeiterin +
1103 Seiffert Martha 44 służąca Dienstmädchen +
1104 Seeliger Ferdinand 79 emeryt Rentier +
1105 Seeliger Ida 73 żona Ehefrau +
1106 Szymanska Marianna 55 robotnica Arbeiterin x
1107 Seide Dorothea 73 robotnica Arbeiterin
1108 Siegismund Frieda 22 robotnica Arbeiterin
1109 Seifert Gustav 46 robotnik Arbeiter x
1110 Seifert Else 33 żona Ehefrau x
1111 Seide Otto 29 ceglarz Ziegeler x
1112 Seidlitz Michalina 56 robotnica Arbeiterin
1113 Seidlitz Otto 41 robotnik Arbeiter +
1114 Seide Selma 27 wdowa Witwe
1115 Siegismund Auguste 58 wdowa Witwe
1116 Skrzypczak Ida 28 wdowa Witwe +
1117 Spiess Friedrich 51 nocny stróż Nachtwächter +
1118 Spiess Mathilde 32 żona Ehefrau x
1119 Sasse Bertha 50 żona Ehefrau
1120 Szala Viktoria 34 robotnica Arbeiterin
1121 Seide Berthold 47 właściciel gospodarstwa Eigentümer x
1122 Seide Anna 43 żona Ehefrau x
1123 Seide Wilhelm 51 cieśla Zimmermann x
1124 Seide Ida 50 żona Ehefrau
1125 Siedler Emma 29 żona Ehefrau x
1126 Sobieraj Otto 33 handlarz Handelsmann
1127 Sobieraj Maria 26 żona Ehefrau x
1128 Senft Wilhelm 40 robotnik Arbeiter
1129 Senft Martha 40 żona Ehefrau
1130 Slobinska Maria 21 służąca Dienstmädchen
1131 Siedler Luise 73 wdowa Witwe x
1132 Schulz Karl 49 emeryt Rentier
1133 Schanzenbach Ernestina 72 praczka Waschfrau +
1134 Schmidt Fritz 43 starszy asystent pocztowy Oberpostassistent x
1135 Schmidt Frieda 27 żona Ehefrau x
1136 Scholz Wilhelm 49 wachmeister żandarmerii Gend. Wachtmeister +
1137 Schulz Anna 22 pomoc biurowa Bürogehilfin +
1138 Schade Auust 54 pensjonariusz Pensionär +
1139 Schade Hedwig 28 córka przy rodzicach Haustochter +
1140 Schade Gertrud 20 córka przy rodzicach Haustochter +
1141 Schiersand Edgar 38 nauczyciel prywatny Privatlehrer
1142 Scheffler Maria 65 handlarka ozdobami do strojów Putzhändlerin +
1143 Schmidt Juliana 63 wdowa Witwe +
1144 Schoeneich Ernst 49 mistrz blacharski Klempnermeister x
1145 Schirmer Emil 65 mistrz blacharski Klempnermeister +
1146 Schirmer Maria 64 żona Ehefrau +
1147 Schneider Gustav 38 kupiec Kaufmann +
1148 Schneider Margarete 28 żona Ehefrau x
1149 Schroedler Georg 37 rzeźnik Fleischer +
1150 Schroedler Anna 27 bez zawodu ohne Beruf +
1151 Schinske Kurt 45 księgowy Buchhalter
1152 Schinske Ida 41 żona Ehefrau x
1153 Schubert Anna 54 położna Hebamme x
1154 Schubert Richard 22 pomocna handlowa Handlungsgehilfe
1155 Schüber Emma 77 nauczycielka robót ręcznych Handarbeitslehrerin +
1156 Schmidt Gustav 53 mistrz rzeźniczy Fleischermeister +
1157 Schmidt Agnes 50 żona Ehefrau x
1158 Schmidt Richard 28 czeladnik u rzeźnika Fleischergeselle +
1159 Schallert Louise 70 robotnica Arbeiterin +
1160 Scheffler Willibald 41 studniarz Brunnenbauer x
1161 Scheffler Berta 37 żona Ehefrau x
1162 Schröder Elisabeth 45 pani domu Haushälterin +
1163 Schirrmann Emil 41 mistrz krawiecki Schneidermeister x
1164 Schirrmann Hedwig 35 żona Ehefrau x
1165 Schaefer Emil 64 karczmarz Gastwirt +
1166 Schaefer Ida 44 żona Ehefrau +
1167 Scheffler Emilie 70 wdowa Witwe
1168 Scheibe Karl 63 mistrz rzeźniczy Fleischermeister
1169 Scheibe Karl 33 student Student
1170 Scheibe Hildegard 25 bez zawodu ohne Beruf
1171 Schimanski Karl 59 robotnik Arbeiter x
1172 Schimanski Auguste 52 żona Ehefrau
1173 Scharke Berta 51 wdowa po nauczycielu Lehrerwitwe +
1174 Scharke Olga 20 pomoc biurowa Bürogehilfin +
1175 Schinske Juliana 70 wdowa Witwe +
1176 Schilling Fritz 41 malarz Maler +
1177 Schilling Emma 44 żona Ehefrau +
1178 Schulz August 65 zwrotniczy Weichensteller x
1179 Schulz Ernestine 67 żona Ehefrau x
1180 Schulz Otto 39 kupiec Kaufmann x
1181 Schulz George 51 kupiec Kaufmann +
1182 Schulz Auguste 70 żona Ehefrau +
1183 Schilenski Reinhold 29 robotnik Arbeiter x
1184 Schilenski Martha 20 żona Ehefrau x
1185 Schütz Emma 37 wdowa Witwe x
1186 Schmidt Emil 62 radca rachunkowy Rechnungsrat +
1187 Schmidt Paul 52 mistrz rzeźniczy Fleischermeister x
1188 Schmidt Anna 48 żona Ehefrau x
1189 Schwaebe Hugo 77 starszy nauczyciel w stanie spoczynku Hauptlehrer a.D.
1190 Schmidt Walter 28 asystent pocztowy Postassistent +
1191 Schmidt Gertrud 32 żona Ehefrau +
1192 Schulz Heinrich 60 mistrz malarski Malermeister x
1193 Schulz Wilhelmina 50 żona Ehefrau x
1194 Schulz Hertha 20 córka Tochter x
1195 Schulz Frieda 29 córka Tochter x
1196 Schaefer Karl 44 robotnik Arbeiter +
1197 Schaefer Emma 40 żona Ehefrau +
1198 Schulz August 74 szewc Schuhmacher
1199 Schulz Gustav 43 mistrz piekarski Bäckermeister x
1200 Schulz Maria 43 żona Ehefrau x
1201 Schulz Wilhelm 33 właściciel domu Hausbesitzer x
1202 Schulz Wilhelm 78 emerytowany rolnik Altsitzer x
1203 Schulz Marta 43 żona Ehefrau x
1204 Schulz Berthold 35 robotnik Arbeiter +
1205 Schulz Emma 31 żona Ehefrau x
1206 Schütze Traugott 48 księgowy Buchhalter +
1207 Schütze Elisabeth 46 żona Ehefrau +
1208 Schäfer Rudolf 67 emeryt Rentier +
1209 Schäfer Maria 49 żona Ehefrau +
1210 Schallert Gottlieb 79 weteran Veteran +
1211 Schallert Louise 72 żona Ehefrau
1212 Schallert Paul 36 księgowy Buchhalter
1213 Schulz August 74 szewc Schuhmacher
1214 Schmidt Wilhelm 38 asystent pocztowy Postassistent x
1215 Schmidt Ella 32 żona Ehefrau x
1216 Schulz Wilhelm 77 robotnik Arbeiter x
1217 Schulz Mathilde 63 żona Ehefrau x
1218 Schulz Gustav 37 robotnik Arbeiter +
1219 Schulz Bertha 32 robotnica Arbeiterin
1220 Schmidt Richard 53 właściciel młyna parowego Dampfmühlenbesitzer +
1221 Schmidt Bertha 45 żona Ehefrau
1222 Schulz Paulina 61 robotnica Arbeiterin x
1223 Schmidt Mathilde 70 emertyka Rentenempfängerin
1224 Schmidt Maria 32 wdowa po listonoszu Briefträgerwitwe x
1225 Schroer Helene 38 żona nauczyciela Lehrerfrau x
1226 Schulz Adolf 22 robotnik Arbeiter
1227 Schaller Fritz 22 podoficer Unteroffizier +
1228 Schröder Hermann 33 kapral Gefreiter x
1229 Schroer Rudolf 38 nauczyciel wiss. Lehrer +
1230 Steinaecker Frh. von Felix 70 pensjonariusz Pensionär +
1231 Stelzer Hermann 46 mistrz szewski Schuhmachermeister x
1232 Stelzer Juliana 46 żona Ehefrau +
1233 Stüber Hugo 42 powiatowy inspektor szkolny Kreisschulinspektor +
1234 Stüber Magda 27 żona Ehefrau +
1235 Stelzer Bertha 58 handlarka Händlerin +
1236 Stasinska Dorothea 69 wdowa po robotniku Arbeiterwitwe x
1237 Stiller Amandus 44 przedsiębiorca budowlany Bauunternehmer +
1238 Stiller Amanda 38 żona Ehefrau x
1239 Strauch Maria 45 żona Ehefrau +
1240 Strauch Hermann 39 robotnik Arbeiter +
1241 Stiller Ernestina 80 emerytka Rentierin
1242 Steinke Martha 33 służąca Dienstmädchen +
1243 Steller Maria 43 robotnica Arbeiterin
1244 Steinke Arthuer 35 sekretarz powiatowy Kreissekretär +
1245 Strauss Bertha 36 żona Ehefrau x
1246 Stelter Elsbeth 31 żona Ehefrau x
1247 Strauch Karl 40 robotnik Arbeiter +
1248 Strauch Ida 36 żona Ehefrau x
1249 Stobbe Richard 51 fabrykant maszynowy Maschinenfabrikant x
1250 Stobbe Pauline 25 córka Tochter x
1251 Stobbe Meta 25 córka Tochter x
1252 Stenzel Pauline 35 żona Ehefrau
1253 Steinhoff Kurt 20 podoficer Unteroffizier +
1254 Stenzel Reinhold 41 górnik Bergmann
1255 Toeffling Otto 50 kupiec Kaufmann x
1256 Toeffling Hildegard 49 żona Ehefrau x
1257 Toeffling Hedwig 22 córka przy rodzicach Haustochter x
1258 Trojanowski George 52 dentysta Dentist +
1259 Trojanowski Ottilie 45 żona Ehefrau x
1260 Tepper Otto 39 kupiec Kaufmann +
1261 Tepper Lydia 31 żona Ehefrau +
1262 Tepper Martha 39 pielęgniarka położna Wochenpflegerin +
1263 Täubner Emma 22 sprzedawczyni Verkäufe3rin +
1264 Tesmer Albert 73 emeryt Rentier +
1265 Tesmer Pauline 67 żona Ehefrau +
1266 Thiele Elisabeth 64 handlarka ozdobami do strojów Putzhändlerin
1267 Thiele Emma 61 handlarka ozdobami do strojów Putzhänderling
1268 Toeffling Hugo 45 właściciel karczmy Gasthausbesitzer +
1269 Toeffling Lina 40 żona Ehefrau
1270 Tauch Richard 30 fryzjer Friseur x
1271 Tauch Paula 30 żona Ehefrau x
1272 Tilesius Reinhold 37 dozorca powiatowy Kreisbote x
1273 Telesius Frieda 23 żona Ehefrau x
1274 Tepper Ernestina 39 wdowa Witwe
1275 Täubner Heinrich 41 właściciel domu Hausbesitzer +
1276 Täubner Martha 42 żona Ehefrau x
1277 Tietze Gustav 51 mistrz powroźniczy Seilermeister +
1278 Tietze Ernestina 47 żona Ehefrau x
1279 Tietze Frieda 24 córka Tochter x
1280 Tietze Konrad 25 syn Sohn
1281 Tepper Gustav 76 emeryt Rentier +
1282 Tepper Maria 65 żona Ehefrau +
1283 Trautmann Elsa 29 żona Ehefrau
1284 Ulrich Wilhelm 46 kupiec Kaufmann x
1285 Ulrich Ferdinand 36 robotnik Arbeiter x
1286 Ulrich Anna 36 żona Ehefrau +
1287 Vogel Leopold 61 mistrz krawiecki Schneidermeister +
1288 Vogel Therese 59 żona Ehefrau +
1289 Vogt Martha 36 żona Ehefrau x
1290 Vogel Martha 29 wdowa Witwe x
1291 Vetter Ernst 51 zarządca pocztowy Postschaffner +
1292 Vetter Bertha 41 żona Ehefrau +
1293 Völtz Hedwig 33 wdowa Witwe x
1294 Vollmer Hans 38 kolejowy podasystent Eisenbahn-Unterassistent +
1295 Vollmer Ella 29 żona Ehefrau +
1296 Vetter Frieda 20 służąca Dienstmädchen
1297 Wolf Max 45 kupiec Kaufmann x
1298 Wolf Wally 37 żona Ehefrau x
1299 Wollstein David 71 kupiec Kaufmann +
1300 Wollstein Auguste 59 żona Ehefrau +
1301 Wollstein Jenny 26 córka przy rodzicach Haustochter x
1302 Wollstein Bertha 23 córka przy rodzicach Haustochter x
1303 Wittkowsky Heinrich 64 kupiec Kaufmann +
1304 Wittkowsky Hedwig 55 żona Ehefrau +
1305 Wittkowsky Hanna 22 córka przy rodzicach Haustochter +
1306 Wendt Karl 59 mistrz nożowniczy Messerschmiedemeister x
1307 Wendt Elsbeth 27 córka przy rodzicach Haustochter x
1308 Wendt Meta 26 córka przy rodzicach Haustochter x
1309 Wendlandt Reinhard 66 szklarz Glaser +
1310 Walter Bruno 50 kupiec Kaufmann +
1311 Walter Helene 47 żona Ehefrau +
1312 Walter Ruth 20 księgowa Buchhalterin +
1313 Weber Gustav 34 dekarz Dachdecker
1314 Weber August 71 robotnik drogowy Chausseearbeiter +
1315 Weber Louise 71 żona Ehefrau +
1316 Weber Beata 74 wdowa Witwe
1317 Weber Helene 43 krawcowa Schneiderin x
1318 Woskowiak Konstantin 60 mistrz krawiecki Schneidermeister +
1319 Woskowiak Bertha 47 żona Ehefrau +
1320 Woskowiak Margaretha 21 córka przy rodzicach Haustochter +
1321 Woskowiak Martha 48 krawcowa Schneiderin +
1322 Wilhelm Gustav 64 nocny stróż w stanie spoczynku Nachtwächter a.D. x
1323 Wilhelm Pauline 68 żona Ehefrau x
1324 Weinert Karl 67 handlarz Handelsmann +
1325 Weinert Ida 59 żona Ehefrau +
1326 Weintert Oskar 40 handlarz Handelsmann +
1327 Weidner Karl 65 emeryt Rentier
1328 Weidner Emma 57 żona Ehefrau
1329 Wesolowski Joseph 56 dekarz Dachdecker +
1330 Wesolowski Anna 54 żona Ehefrau +
1331 Wandrey Richard 40 karczmarz Gastwirt x
1332 Wandrey Margarete 34 żona Ehefrau x
1333 Walter Hedwig 49 handlarka Händlerin x
1334 Wieczorek Franziska 28 służąca Dienstmächden +
1335 Wendenburg Fritz 31 dentysta Dentist x
1336 Wendenburg Lina 29 żona Ehefrau x
1337 Wegner Stanislaus 45 mistrz malarski Malermeister +
1338 Wegner Marianna 40 żona Ehefrau x
1339 Wieczorek Maria 37 robotnica Arbeiterin
1340 Werner Martha 35 robotnica Arbeiterin x
1341 Weinert Elise 32 wdowa Witwe x
1342 Wilhelm Emilia 59 wdowa Witwe x
1343 Wollermann Berta 38 żona Ehefrau x
1344 Weber Josef 28 robotnik Arbeiter x
1345 Weber Anna 28 żona Ehefrau x
1346 Wittkowsky Louis 46 kupiec Kaufmann +
1347 Wittkowsky Babeth 42 żona Ehefrau +
1348 Weber Paul 46 mistrz zduński Töpfermeister x
1349 Weber Ludwig 27 zdun Töpfer +
1350 Wandke Bertha 48 wdowa Witwe x
1351 Wandke Johanna 22 córka Tochter +
1352 Walter Robert 55 starszy zarządca pocztowy Oberpostschaffner
1353 Walter Martha 49 żona Ehefrau +
1354 Wilke Gustav 44 robotnik Arbeiter +
1355 Wilke Juliana 41 żona Ehefrau +
1356 Weber Ernst 57 skarbnik powiatowy Kreisrendant x
1357 Weber Berta 57 żona Ehefrau x
1358 Winter Wilhelm 44 palacz Heizer +
1359 Winter Hedwig 28 żona Ehefrau +
1360 Wendenburg Hermann 59 handlarz Handelsmann +
1361 Wendenburg Hermann 29 handlarz Händler x
1362 Wendenburg Paul 28 kantorzysta Kontorist x
1363 Wendenburg Willi 25 technik dentystyczny Zahntechniker x
1364 Wunicke Maria 35 wdowa Witwe x
1365 Wilhelm Anna 53 wdowa Witwe x
1366 Wekwerth Ludwig 58 .. w stanie spoczynku ….meister a.D.
1367 Wekwerth Elisabeth 49 żona Ehefrau
1368 Wolf Maria 47 wdowa Witwe
1369 Wolf Martha 20 księgowa Buchhalterin
1370 Weide Helene 21 pomoc domowa Stütze +
1371 Winter Friedrich Wilhelm 46 właściciel domu Hausbesitzer x
1372 Winter Bertha 43 żona Ehefrau x
1373 Wojciechowski Theodor 54 listonosz w stanie spoczynku Briefträger a. D. x
1374 Wojciechowska Martha 24 służąca Dienstmädchen x
1375 Wojciechowska Anna 53 żona Ehefrau
1376 Weber Agnes 51 wdowa Witwe +
1377 Weber Michael 25 robotnik Arbeiter +
1378 Wilhelm Louise 58 wdowa Witwe +
1379 Weber Martha 42 krawcowa Schneiderin x
1380 Wagner Max 39 dyrektor szkoły zimowej Direktor der landw. Winterschule
1381 Wagner Loth 29 żona Ehefrau x
1382 Wiedemann Martha 22 służąca Dienstmädchen +
1383 Weber Johann 59 gospodarz Landwirth x
1384 Weber Berkadia 55 żona Ehefrau x
1385 Weber Anna 23 córka Tochter x
1386 Weber Max 32 syn Sohn +
1387 Weber Ludwig 21 syn Sohn +
1388 Wittig Hermann 53 gospodarz Landwirth x
1389 Wittig Hulda 39 żona Ehefrau x
1390 Winter Reinhold 37 gospodarz Landwirth
1391 Winter Wanda 42 żona Ehefrau +
1392 Woydt Otto 60 robotnik Arbeiter x
1393 Woydt Bertha 57 żona Ehefrau x
1394 Weber Robert 40 handlarz Handelsmann x
1395 Weber Emma 36 żona Ehefrau x
1396 Wiesner Emil 50 nadzorca celny Zollaufseher x
1397 Wiesner Emma 42 żona Ehefrau x
1398 Wallstab Max 32 sierżant Sergeant x
1399 Wallstab Klara 27 żona Ehefrau x
1400 Winter Ernestine 68 właścicielka gospodarstwa Eigentümerin +
1401 Wagner Emma 23 służąca Dienstmädchen
1402 Werner Heinrich 40 cieśla Zimmermann x
1403 Werner Ida 34 żona Ehefrau x
1404 Werner Wilhelmine 80 wdowa Witwe
1405 Wolf Frieda 20 diakonka Diakonisse x
1406 Warthold Adelheid 24 służąca Hausmädchen x
1407 Wothe Elise 37 żona Ehefrau +
1408 Weigand Otto 45 starszy asystent pocztowy Oberpostassistent x
1409 Weigand Erna 23 żona Ehefrau +
1410 Weidner Kurt 26 pomoc mleczarska Molkereigehilfe
1411 Woskowiak Hans 27 krawiec Schneider +
1412 Weber Gerhard 26 student Student
1413 Weiss Hedewig 20 służąca Dienstmädchen
1414 Wardinska Josefa 20 służąca Dienstmädchen +
1415 Weslowska Antonia 21 pomoc domowa Stütze +
1416 Wittkowsky Helene 29 urzędniczka biurowa Bürobeamtin
1417 Wieczorek Tomas 33 krawiec Schneider
1418 Wesolowski Karl 25 kelner Kellner +
1419 Zeidler Karl 75 mistrz szewski Schuhmachermeister +
1420 Zeidler Janette 72 żona Ehefrau +
1421 Zeidler Klara 35 córka przy rodzicach Haustochter +
1422 Zink Emilie 57 wdowa po rzeźniku Fleischerwitwe x
1423 Zink Frieda 28 córka Tochter x
1424 Zink Mathilde 69 wdowa Witwe
1425 Zeckzer Paul 42 listonosz Briefträger x
1426 Zeckzer Emma 41 żona Ehefrau x
1427 Ziebell Hermann 66 powiatowy mistrz …. Kreis…. +
1428 Ziebell Martha 29 żona Ehefrau +
1429 Zithier Nathanael 50 handlarz Handelsmann x
1430 Zithier Anna 58 żona Ehefrau
1431 Zeppei Lina 29 wdowa Witwe +
1432 Zeuschner Wilhelm 34 robotnik Arbeiter x
1433 Zeuschner Martha 25 żona Ehefrau x
1434 Zierz Hedwig 28 służąca Dienstmädchen x
1435 Zimmer Klara 73 wdowa po leśniku Försterwitwe +
1436 Zeidler Maria 27 żona Ehefrau x
1437 Zietek Theophila 72 robotnica Arbeiterin +