Rozporządzenie o przyłączeniu się do miejskich wodociągów 1913/1914

Studnia na ulicy Dworcowej [Piłsudskiego] – ze zbiorów Wojtka Szkudlarskiego.

Tekst napisała Gudrun Tabbert. Tłumaczenie Przemek Mierzejewski.

Czy można zmusić właściciela parceli, aby przyłączył swoją działkę do miejskiego wodociągu?”.  Tak brzmi tytuł prasowego artykułu, który był zamieszczony w starych aktach dotyczących budowy wodociągu w Nowym Tomyślu.

To pytanie zapewne stawiał sobie również Magistrat, gdy zaczął planować budowę wodociągów.  Mieszkańcy powinni ustawowo po zakończeniu i uruchomieniu wodociągów przecież zapłacić za coś, co do tej pory używali za darmo, bo przecież mieszczanie z Nowego Tomyśla, o ile wiadomo, nie mieli do tej pory  problemów z jakością wody, która była czerpana z publicznych studni. I trzeba było z góry przygotować się na protesty mieszkańców.

Studnia na rogu Starego Rynku [Chopina] i Mickiewicza – ze zbiorów Wojtka Szkudlarskiego.

Głosy sprzeciwu, że studnie mają przecież dobrą wodę i dlatego podłączanie się do miejskich wodociągów przez właścicieli gruntów jest nie do zaakceptowania, zostały odrzucone wyrokiem sądu najwyższego. Decyzja, że parcele mają być przyłączone do gminnych wodociągów,  została uzasadniona tym, że publiczne wodociągi będą zbudowane w ogólnym interesie zdrowotnym. Wodociągi miejskie nie zostałyby zbudowane i uruchomione, gdyby nie było w planach zmuszenia właścicieli gruntów do przyłączenia się do sieci.

Powszechne prawo związkowe §10 II 17 [§10 drugiej części, siedemnasty tytuł] mówiło, że obrona  społeczeństwa przed niebezpieczeństwami należała do zadań policyjnych. [dokładnie: Konieczną instytucją do utrzymania publicznego spokoju, bezpieczeństwa i porządku oraz do oddalenia zbliżającego się niebezpieczeństwa od Publico lub jej pojedynczych członków, jest urząd policji]. Tak więc mając na uwadze względy zdrowotne mieszkańców, urzędy zostały ustawowo zobowiązane  do przymusowego  przyłączania domostw do wodociągów.

Dotyczyło to oczywiście również Nowego Tomyśla i jego mieszkańców. Odpowiednie zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 27 listopada 1913 i można było je znaleźć w Kreis Blatt für den Kreis Neutomischel zugleich Neutomischeler Hopfenzeitung [Gazeta powiatowa dla powiatu nowotomyskiego z jednocześnie nowotomyska gazeta chmielowa] z piątku 16 października 1914.

Studnia na Nowym Rynku [Niepodległości] przed hotelem Toefflinga – Z archiwum rodziny Maennel

* * *

Zarządzenie policyjne o przyłączeniu zabudowanych parceli w mieście Nowy Tomyśl do miejskiego wodociągu:
Na podstawie §§ 143, 144 ustawy o administracji związkowej z 30 lipca 1883 i §§ 5 i 6 ustawy o administracji policyjnej z 11 marca 1850 za zgodą Magistratu [w owym czasie burmistrz Paul Franke miał pod sobą policję] wydaje się następujące zarządzenie dla okręgu miejskiego Nowego Tomyśla:

§ 1. Każda działka, na której została wzniesiona budowla do stałego pobytu ludzi, musi zostać przyłączona do miejskich wodociągów, zgodnie z wydanymi technicznymi wymaganiami o wykonaniu instalacji wodnej na prywatnych gruntach w mieście Nowy Tomyśl.

§ 2. Przyłącze musi być wykonane przez właściciela albo zarządcę gruntu do już zamieszkałego budynku w przeciągu 6 tygodni od czasu ogłoszenia w sposób przyjęty w danym mieście, jak i również dla nowych budowli przed ich użyciem.

§ 3. Kto zaniecha przyłączenia swojego gruntu do miejskiego wodociągu w terminie wspomnianym w § 2., otrzyma karę pieniężną do 9 Marek, która może być zastąpiona karą aresztu, poza przypadkami przymusowego wykonania przyłącza wymienionymi w §132 ustawy o administracji związkowej z 30 lipca 1883

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.Nowy Tomyśl 27 listopad 1913

Za administrację policyjną [Paul] Franke

 

Poniższa lista parceli z wymienionymi właścicielami z czasu uruchomienia wodociągów 1913/1914 z prognozowanymi opłatami.

Nr Opłata nazwisko i imię zawód lub stan zawód lub stan (niemiecki) Nr domu ulicy Straße licznik
1 30,60 Kurtz, Gotthold mistrz szewski Schuhmachermeister 1A Poznańska Posener Straße x
2 51,60 Pflaum, Hermann właściciel browaru Brauereibesitzer 1B Poznańska Posener Straße licznik
3 14,70 Lehmann, Gustav mistrz siodlarski Sattlermeister 2 Poznańska Posener Straße x
4 59,40 Goldmann, Paul kupiec Kaufmann 3 Poznańska Posener Straße x
5 97,00 Munter, Georg kupiec Kaufmann 4 Poznańska Posener Straße x
6 51,00 Paech & Wolf kupiec Kaufmann 5A Poznańska Posener Straße x
7 56,90 Wollstein, David kupiec Kaufmann 5B Poznańska Posener Straße x
8 39,30 Lutz, Paul (przekreślone na Hampel, Bruno) właściciel mleczarni Molkereibesitzer 6A Poznańska Posener Straße licznik
9 44,70 Toeffling, Otto kupiec Kaufmann 6B Poznańska Posener Straße licznik
10 33,30 Goldmann, Walter kupiec Kaufmann 7 Poznańska Posener Straße licznik
11 60,40 Zeidler, Karl mistrz szewski Schuhmachermeister 8 Poznańska Posener Straße x
12 31,10 Kannewischer, Richard mistrz piekarski Bäckermeister 9A Stary Rynek Alter Markt x
13 x Kannewischer, Richard (przekreślone) mistrz piekarski Bäckermeister 9B Stary Rynek Alter Markt x
14 55,40 Hecke, Reinhold mistrz krawiecki Schneidermeister 10 Stary Rynek Alter Markt x
15 17,10 Janiszewski, Albert mistrz piekarski Bäckermeister 11 Stary Rynek Alter Markt x
16 67,70 Hunold, Reinhold właściciel domu Hausbesitzer 12 Stary Rynek Alter Markt x
17 41,80 Gröger, Otto kupiec Kaufmann 13 Stary Rynek Alter Markt x
18 82,70 Palitzki, Hermann właściciel domu Hotelbesitzer 14 Stary Rynek Alter Markt licznik
19 31,20 Kuhnke, Paul mistrz siodlarski Sattlermeister 15A Stary Rynek Alter Markt x
20 41,50 Korytowski, Stanislaus pomoc medyczna Heilgehilfe 15B Stary Rynek Alter Markt x
21 75,70 Janiszewski, Joseph kupiec Kaufmann 16 Mickiewicza Goldstraße x
22 66,30 Seeliger, Richard księgarz Buchhändler 17 Mickiewicza Goldstraße x
23 42,30 Knobel, Karl kupiec Kaufmann 18A Mickiewicza Goldstraße x
24 72,20 Knobel, Karl kupiec Kaufmann 18B Mickiewicza Goldstraße x
25 32,10 Tepper, Otto kupiec Kaufmann 19 Mickiewicza Goldstraße x
26 46,20 Walter, Bruno kupiec Kaufmann 20A Mickiewicza Goldstraße x
27 49,80 Knoll, Wilhelm mistrz siodlarski Sattlermeister 20B Mickiewicza Goldstraße x
28 56,50 Lippmann, Jacob kupiec Kaufmann 21 Mickiewicza Goldstraße x
29 66,60 Hippel, Oskar kupiec Kaufmann 22 Mickiewicza Goldstraße x
30 23,80 Schirmer, Emil mistrz blacharski Klempnermeister 23 Nowy Rynek Neuer Markt x
31 34,30 Manthei, Wilhelm mistrz ślusarski Schlossermeister 24 Nowy Rynek Neuer Markt x
32 14,70 Bielke, Maria (przekreślone na spadkobiercy Bielke) krawcowa Schneiderin 25 Nowy Rynek Neuer Markt x
33 42,00 Lüdke, Ferdinand kupiec Kaufmann 26 Nowy Rynek Neuer Markt licznik
34 22,80 Chedor, Carl kupiec Kaufmann 27 Nowy Rynek Neuer Markt x
35 in Nr. 34 Chedor, Carl kupiec Kaufmann 28 Nowy Rynek Neuer Markt x
36 14,10 Liepelt, Ernest mistrz piekarski Bäckermeister 29 Nowy Rynek Neuer Markt x
37 48,60 Goldmann, Carl Eduard spedytor Spediteur 30 Nowy Rynek Neuer Markt licznik
38 12,90 Zink, Karl (przekreślone na Eduard) mistrz rzeźniczy Fleischermeister 32 Nowy Rynek Neuer Markt licznik
39 9,80 Reisch, Robert młynarz Müller 32A Nowy Rynek Neuer Markt x
40 8,70 Löchel, Gotlieb (przekreślone na Wilhelm) właściciel domu Hausbesitzer 32B Nowy Rynek Neuer Markt x
41 12,80 Schwedler, Gustav mistrz rzeźniczy Fleischermeister 33 Nowy Rynek Neuer Markt licznik
42 13,60 Jaenicke, Hugo kominiarz okręgowy Bez. Schornsteinfeger 34 Nowy Rynek Neuer Markt x
43 6,90 Engelmann, Ernst mistrz ślusarski Schmiedemeister 35 Nowy Rynek Neuer Markt x
44 41,80 Kubel, Dienegott mistrz stolarski Tischlermeister 36 Nowy Rynek Neuer Markt x
45 20,10 Lüdke, Karl mistrz ślusarski Schmiedemeister 37A Nowy Rynek Neuer Markt x
46 42,90 Lüdke, Alexander kupiec Kaufmann 37B Nowy Rynek Neuer Markt x
47 42,70 Schmidt, Gustav mistrz rzeźniczy Fleischermeister 38 Nowy Rynek Neuer Markt licznik
48 13,60 Pretschker, Emil kupiec Kaufmann 39 Nowy Rynek Neuer Markt x
49 28,20 Müller, Ferdinand kupiec Kaufmann 40 Nowy Rynek Neuer Markt x
50 15,60 Janott, Traugott mistrz kołodziejski Stellmachermeister 41A Nowy Rynek Neuer Markt x
51 12,60 Braun, Karl mistrz stolarski Tischlermeister 41B Nowy Rynek Neuer Markt x
52 ? Woskowiak, Konstantin mistrz krawiecki Schneidermeister 42 Nowy Rynek Neuer Markt x
53 ? Hiller, Wolff handlowiec Handelsmann 43 Nowy Rynek Neuer Markt x
54 ? Nowy Tomyśl gmina miejska (szpital) (Krankenhaus) 44 Nowy Rynek Neuer Markt x
55 12,20 Rausch, Florentine (przekreślone nieczytelnie) wdowa Wittwe 45 Nowy Rynek Neuer Markt x
56 17,00 Saar, Hermann mistrz zduński Töpfermeister 46 Nowy Rynek Neuer Markt x
57 58,50 Donner, Hugo aptekarz Apotheker 47 Nowy Rynek Neuer Markt x
58 12,00 Thiele, Elisabeth wytwórca ozdób do strojów Putzmacherin 48 Nowy Rynek Neuer Markt x
59 ? Goldmann, Emilia (przekreślone na Scheffler Willi) właścicielka domu Hausbesitzerin 49 Nowy Rynek Neuer Markt x
60 ? Weinert,Kkarl handlowiec Handelsmann 50 Nowy Rynek Neuer Markt x
61 58,70 Toeffling, Hugo właściciel domu Hotelbesitzer 51 Nowy Rynek Neuer Markt licznik
62 59,00 Maennel, Alexander kupiec Kaufmann 52A Nowy Rynek Neuer Markt x
63 67,10 Maennel, Adolph właściciel młyna parowego Dampfmühlenbesitzer 52B Nowy Rynek Neuer Markt x
64 66,90 Singer, Wilhelm kupiec Kaufmann 53 Mickiewicza Goldstraße x
65 69,05 Kupczyk, Valentin emeryt Rentier 54 Mickiewicza Goldstraße licznik
66 91,20 Gärtner, Gustav właściciel karczmy Gasthofbesitzer 55 Mickiewicza Goldstraße licznik
67 35,70 Aldefeld, Oskar mistrz blacharski Klempnermeister 56 Mickiewicza Goldstraße x
68 47,20 Wandrey, Konstanze właścicielka karczmy Gasthofbesitzerin 57 Mickiewicza Goldstraße licznik
69 25,00 Markus, Moritz kupiec Kaufmann 58 Mickiewicza Goldstraße x
70 67,20 Gartzke, Otto kupiec Kaufmann 59 Mickiewicza Goldstraße x
71 36,60 Roy, Oswald emeryt Rentier 60 Stary Rynek Alter Markt x
72 42,60 Schaefer, Emil właściciel karczmy Gasthofbesitzer 61 Stary Rynek Alter Markt licznik
73 mit Nr. 72 Schaefer, Emil właściciel karczmy Gasthofbesitzer 62 Stary Rynek Alter Markt x
74 29,40 Rausch, Berthold właściciel karczmy Gasthofbesitzer 63 Stary Rynek Alter Markt licznik
75 9,60 Kurtz, Hulda krawcowa Schneiderin 64 Stary Rynek Alter Markt x
76 21,40 Peikert, Wilhelm emeryt Rentier 65 Stary Rynek Alter Markt x
77 42,00 Pfeiffer, Wilhelm kupiec Kaufmann 66 Stary Rynek Alter Markt x
78 37,60 Kern, Alfred cekiernik Konditor 67 Stary Rynek Alter Markt licznik
79 x towarzystwo szkolne Nowy tomyśl (szkoła miejska) (Stasdtschule) 68 Stary Rynek Alter Markt x
80 x wspólnota kościelna Nowy Tomyśl kościelny Küster 69 Stary Rynek Alter Markt x
81 x wspólnota kościelna Nowy Tomyśl (Pfeiffer) (Pfeiffer) 70A Stary Rynek Alter Markt x
82 x wspólnota kościelna Nowy Tomyśl kantor Kantor 70B Stary Rynek Alter Markt x
83 6,20 wspólnota kościelna Nowy Tomyśl partorówka Pfarrhaus 71 Stary Rynek Alter Markt x
84 54,70 Scheibe, Carl rzeźnik Fleischer 72 Stary Rynek Alter Markt x
85 104,70 Hirt, Wilhelm właściciel domu Hotelbesitzer 73 Stary Rynek Alter Markt licznik
86 31,20 Lemberg, Ferdinand piekarz Bäcker 74 Poznańska Posener Straße x
87 50,20 Nyga, Max piekarz Bäcker 75 Poznańska Posener Straße x
88 44,10 Janott, Heinrich (skreślone na Reinhold) rzeźnik (Boruja Kościelna) Fleischer (Kirchplatz Borui) 76 Poznańska Posener Straße licznik
89 25,20 Scheibe, Karl rzeźnik Fleischer 77 Poznańska Posener Straße licznik
90 0,40 Scheibe, Karl rzeźnik Fleischer 78 Poznańska Posener Straße licznik
91 25,20 Cohn, Isidor – (imię nieczytelnie zmienione) kupiec Kaufmann 79 Poznańska Posener Straße x
92 31,10 Fechner, Gottlieb fabryka papierosów Cigarrenfabr. 80 Poznańska Posener Straße x
93 27,00 Pflaum, Emil kupiec Kaufmann 81 Poznańska Posener Straße licznik
94 14,70 Pflaum, Emil kupiec Kaufmann 82 Poznańska Posener Straße x
95 27,90 Schultz, Georg kupiec Kaufmann 83 Poznańska Posener Straße licznik
96 x ratusz x x 84 Nowy Rynek Neuer Markt x
97 x staroluterańska gmina wyznaniowa x x 85 Długa Lange Straße x
98 x kościoł ewangelicki – (przekreślone) x x 86 Stary Rynek Alter Markt x
99 6,20 Redlich, Paul przedsiębiorca budowlany Bauunternehmer 87 Dworcowa Bahnhofstraße x
100A 30,90 Glaesemer, Emma emeryt Rentier 88A Długa Lange Straße x
100B mit Nr. 100A Glaesemer, Otto emeryt Rentier 88B Długa Lange Straße x
101 43,20 Pflaum, Hermann emeryt Rentier 89 Poznańska Posener Straße x
102 18,80 Faust, Traugott – (przekreślone na Begorow) mistrz zduński – przekreślone Töpfermeister – gestrichen (Wttwe) 90 Dworcowa Bahnhofstraße x
103 10,00 Knoll, Wilhelm (przekreślone wcześniej Müller robotnik) mistrz bednarski Böttchermeister 91 Długa Lange Straße x
104 12,90 Stiller, Heinrich przedsiębiorca budowlany Bauunternehmer 92 Długa Lange Straße x
105 48,60 Lutz, Fritz kupiec Kaufmann 93 Poznańska Posener Straße x
106 ? Gebr. Wolke (spichlerz) – (przekreślone) własciciel majątku Gutsbesitzer 94 Dworcowa Bahnhofstraße x
107 51,00 Gebr. Wolke własciciel majątku Gutsbesitzer 95 Dworcowa Bahnhofstraße x
108 17,40 gmian żydowska (szkoła) 96 Długa Lange Straße x
109 9,40 Lutz, Heinrich mistrz ślusarski Schlossermeister 97 Długa Lange Straße x
110 x kościół staroluterański x x 98 Długa Lange Straße x
111 x cmentarz miejski x x 99 Cmentarna Friedhof Straße x
112 10,20 Richter, Bertha właścicielka domu Hausbesitzerin 100 Dworcowa Bahnhofstraße x
113 7,60 Janott, Oswald przedsiębiorca budowlany Bauunternehmer 101 Dworcowa Bahnhofstraße x
114 28,00 Markus, David kupiec Kaufmann 102 Dworcowa Bahnhofstraße x
115 23,40 Birkholz, Richard mistrz stolarski Tischlermeister 103 Długa Lange Straße x
116 ? Joachim, Heinrich właściciel domu Hausbesitzer 104 Dworcowa Bahnhofstraße x
117 ? Schulz, August zwrotniczy Weichensteller 105 Dworcowa Bahnhofstraße x
118 10,00 Rausch, Otto (przekreślone na Giering, Carl) mistrz krawiecki Schneidermeister 106 Długa Lange Straße x
119 zu ? gehörig Toeffling, Otto kupiec Kaufmann 107 Długa Lange Straße x
120 12,40 Gutsch, Luise emeryt Rentier 108 Długa Lange Straße x
121 88,30 Wittkowski, Louis kupiec Kaufmann 109 Dworcowa Bahnhofstraße x
122 24,30 Fimmel, Otto fabryka maszyn Maschinenfabr. 110 Dworcowa Bahnhofstraße x
123 x Maennel, Lydia – (przekreślone) poczta Post 111 Dworcowa Bahnhofstraße x
124 x Tepper, Gustav – (przekreślone nieczytelna notatka) x x 112 Dworcowa Bahnhofstraße x
125 33,00 Knoll, Reinhold mistrz ślusarski Schlossermeister 113 Długa Lange Straße x
126 9,10 olejarnia Paech & Wolf x x 114 Długa Lange Straße licznik
127 36,40 Markus, Aaron – (Aaron przekreślone na Alfred) kupiec Kaufmann 115 Dworcowa Bahnhofstraße x
128 85,80 Maennel, Lydia (poczta) emeryt Rentier 116 Dworcowa Bahnhofstraße x
129 17,70 Ulrich, Wilhelm kupiec Kaufmann 117 Dworcowa Bahnhofstraße x
130 34,80 Leske, Heinrich właściciel domu Hausbesitzer 118 Dworcowa Bahnhofstraße x
131 28,20 Ramm, August emeryt Rentier 119 Dworcowa Bahnhofstraße x
132 x Weinert Carl (spichlerz) – (przekreślone) x x 120 Dworcowa Bahnhofstraße x
133 x Goldmann, Carl Eduard (szopa) – (przekreślone) spedytor Spediteur 121 Dworcowa Bahnhofstraße x
134 10,50 Lüdke, Hermann mistrz krawiecki Schneidermeister 122 Długa Lange Straße x
135 66,60 Paech, Waldemar dyrektor fabryki Fabrikdirektor 123 Dworcowa Bahnhofstraße x
136 12,60 Heinrich, Gustav właściciel domu Hausbesitzer 124 Starotomyska Altomischler Straße x
137 8,80 Lorke, Heinrich właściciel domu Hausbesitzer 125A Starotomyska Altomischler Straße x
138 8,80 Rake, Heinrich właściciel domu Hausbesitzer 125B Starotomyska Altomischler Straße x
139 36,00 Wanke, Reinhold handlowiec Handelsmann 126 Starotomyska Altomischler Straße x
140 13,2 Hahn, Oskar handlowiec Handelsmann 127 Starotomyska Altomischler Straße x
141 28,20 Korn, Berthold mistrz ślusarski Schmiedemeister 128 Poznańska Posener Straße x
142 18,50 Leciejewicz, Wilhelm handlowiec Handelsmann 129 Poznańska Posener Straße x
143 14,60 Schmidt, Paul mistrz rzeźniczy Fleischermeister 130A Poznańska Posener Straße licznik
144 13,40 Aldefeld, Otto mistrz blacharski Klempnermeister 130B Poznańska Posener Straße x
145 8,40 Bengsch, Wilhelm listonosz Postschaffner 131 Ogrodowa Garten Straße x
146 15,20 Adam, Wilhelm woźnica Fuhrmann 132 Ogrodowa Garten Straße x
147 9,20 Hildebrandt, Berthold właściciel domu Hausbesitzer 133 Ogrodowa Garten Straße x
148 11,10 Müller, Heinrich właściciel domu Hausbesitzer 134 Ogrodowa Garten Straße x
149 8,10 Maas, Martin właściciel domu Hausbesitzer 135 Ogrodowa Garten Straße x
150 6,4 Schulz, Reinhold właściciel domu Hausbesitzer 136 Ogrodowa Garten Straße x
151 3 Hendschinski, Amalia właścicielka domu Hausbesitzerin 137 Ogrodowa Garten Straße x
152 41,00 Schwaebe, Hugo emerytowany starszy nauczyciel Hauptlehrer a.D. 138 Długa Lange Straße x
153 22,20 Morzynski, Gustav – (przekreślone na spodkobiercy Morzyńskiego) karczmarz Gastwirt 139 Lwówecka Neustädter Chaussee licznik
154 32,4 Morzynski, Gustav – (przekreślone na spodkobiercy Morzyńskiego) karczmarz Gastwirt 140 Lwówecka Neustädter Chausse x
155 22,2 Morzynski, Gustav – (imię Georg przekreślone) właściciel browaru Brauereibesitzer 141 Lwówecka Neustädter Chaussee licznik
156 21,80 Hiersekorn, Otto handlowiec Handelsmann 142 Lwówecka Neustädter Chaussee x
157 50,70 Schulz, Heinrich mistrz malarski Malermeister 143 Dworcowa Bahnhofstraße x
158 45,6 Arndts, Johannes adwokat Rechtsanwalt 144 Lwówecka Neustädter Chaussee x
159 Hasenfelder, Hermann (przekreślone) mistrz budowlany Baumeister 145 Lwówecka Neustädter Chaussee x
160 21,8 Rausch, Heinrich (Mühle) właściciel domu Hausbesitzer 146 Starotomyska Altomischler Straße x
161 39 Bartecki, Adalbert właściciel domu (przekreślono adwokat) Hausbesitzer überschr. Rechtsanwalt 147 Dworcowa Bahnhofstraße x
162 24,4 Weber, Ernst skarbnik powiatowy Kreisrendant 148 Dworcowa Bahnhofstraße x
163 6,00 Schulz, August szewc Schuhmacher 149 Dworcowa Bahnhofstraße x
164 38,10 Chedor, Carl kupiec Kaufmann 150 Lwówecka Neustädter Chaussee x
165 35,00 Schulz, Gustav mistrz piekarski Bäckermeister 151 Lwówecka Neustädter Chaussee x
166 x kościół katolicki – (przekreślone) x x 152 Dworcowa Bahnhofstraße x
167 17,70 Schulz, Wilhelm właściciel domu Hausbesitzer 153 Dworcowa Bahnhofstraße x
168 17,40 Kurtz, Hermann mistrz stolarski Tischlermeister 154 Dworcowa Bahnhofstraße x
169 73,20 Müller, Emilie (przekreślone na Richard) wdowa Wittwe 155 Lwówecka Neustädter Chaussee x
170 37,80 Schütze, Traugott ksiegowy Buchhalter 156 Dworcowa Bahnhofstraße x
171 18,00 Wendenburg, Hermann handlowiec Handelsmann 157 Starotomyska Altomischler Straße x
172 80,90 starostwo x x 158 Grodziska Grätzer Straße licznik
173 17,20 Nitschke, Wilhelm właściciel domu Hausbesitzer 159 Grodziska Grätzer Straße x
174 13,70 Eichholtz, Paul mistrz bednarski Böttchermeister 160 Długa Lange Straße x
175 x zbrojownia – (przekreślone) x x 161 Długa Lange Straße x
176 46,80 Tepper, Ernst emeryt Rentier 162 Dworcowa Bahnhofstraße x
177 8,90 Wunicke, Gustav właściciel domu Hausbesitzer 163 Dworcowa Bahnhofstraße x
178 27,00 Maennel, Otto ogrodnik Gärtnereibetr. 164 Dworcowa Bahnhofstraße licznik
179 17,70 Paetzold, Paul nauczyciel Lehrer 165 Dworcowa Bahnhofstraße x
180 19,80 gazownia x x 166 Cmentarna Friedhof Straße licznik
181 13,20 Schaefer, Rudolf emeryt Rentier 167 Dworcowa Bahnhofstraße x
182 15,40 Wilhelm, Gustav – obecnie żona emerytowny listonosz powiatowy Kreisbote a.D. 168 Dworcowa Bahnhofstraße x
183 51,30 fabryka pończoszek oświetleniowych x x 169 Dworcowa Bahnhofstraße licznik
184 40,00 Busch, Wilhelm mistrz drukarski Buchdruckermeister 170 Dworcowa Bahnhofstraße x
185 12,60 Kruschel, Hermann mistrz krawiecki Schneidermeister 171 Starotomyska Altomischler Straße x
186 38,80 Weckwerth, Ludwig królewski urzędnik emerytalny Kgl. Rentmeister 172 Dworcowa Bahnhofstraße x
187 10,20 Wolf, Maria wdowa Wittwe 173 Dworcowa Bahnhofstraße x
188 41,10 Hahn, August handlowiec Handelsmann 174 Dworcowa Bahnhofstraße x
189 98,40 Buddee, Dr. królewski lekarz powiatowy Kgl. Kreisarzt 175 Lwówecka Neustädter Chaussee licznik
190 37,20 Kroll, Fritz starszy nauczyciel Hauptlehrer 176 Dworcowa Bahnhofstraße x
191 x Müller, Richard przedsiębiorca budowlany Bauunternehmer 177 Dworcowa Bahnhofstraße x
192 19,80 Röschke, Karl dyrygent Musikdirigent 178 Długa Lange Straße x
193 x Tepper, Ernst emeryt Rentier 179 Dworcowa Bahnhofstraße x
194 x wikliniarnia – (przekreślone) x x 180 Ogrodowa Garten Straße x
195 7,80 Pohl, Mathilde wdowa Wittwe 181 Starotomyska Altomischler Straße x
196 12,60 Zimmer, Clara emeryt Rentier 182 Długa Lange Straße x
197 87,90 Lehmann, Berthold mistrz piekarski Bäckermeister 183 Dworcowa Bahnhofstraße x
198 27,50 Hasenfelder, Hermann mistrz budowlany Baumeister 184 Lwówecka Neustädter Chaussee x
199 25,00 Linke, Wilhelm emeryt Rentier 185 Starotomyska Altomischler Straße x
200 18,6 Knispel, Reinhold woźnica Fuhrmann 186 Długa Lange Straße x
201 x Müller, Richard przedsiębiorca budowlany Bauunternehmer 187 Długa Lange Straße x
202 x Winter, Wilhelm robotnik Arbeiter 188 Długa Lange Straße x
203 x Goldmann, Carl Eduard – (przekreślone) spedytor Spedituer 189 Długa Lange Straße x
204 13,00 Seide, Beate emeryt Rentier 190 Dworcowa Bahnhofstraße x
205 15,80 Taeubner, Heinrich gospodarz Eigentümer 191 Długa Lange Straße x
206 12,90 spatkobiercy Roya x x 192 Sękowska Friedenwälder Straße x
207 19,20 Steinäcker, Baron von królewski urzędnik Kgl. Beamter 193 Dworcowa Bahnhofstraße x
208 72,60 Ludwig, Max – przekreślone na Schultz, Georg kupiec Kaufmann 194 Dworcowa Bahnhofstraße licznik
209 x połączone szkoły – (przekreślone) x x 195 Dworcowa Bahnhofstraße x
210 ? Molzahn, Hermann (przekreślone Max) inspektor celny Zollaufseher 196 Sękowska Friedenwälder Straße x
211 42,20 Tietze, Gustav mistrz powroźnik Seilermeiser 197 Długa Lange Straße x
212 37,50 Hasselmann, Karl królewski weterynarz powiatowy Krgl. Kreistierarzt 198 Dworcowa Bahnhofstraße x
213 x katolicka gmina kościelna x x 199 Dworcowa Bahnhofstraße x
214 x Hartmann, August robotnik Arbeiter 200 Dworcowa Bahnhofstraße x
214A 12,10 Janott, Oswald przedsiębiorca budowlany Bauunternehmer 200A Dworcowa Bahnhofstraße x
215 x rolnicza szkoła zimowa x x 201 Lwówecka Neustädter Chaussee x
216 x Jeske, Otto listonosz Briefträger 202 Ogrodowa Garten Straße x
217 x Hasenfelder, Herrmann mistrz budowlany Baumeister 203 Sękowska Friedenwälder Straße x
218 2,40 Giering, Reinhold gospodarz Eigentümer 204 Starotomyska Altomischler Straße x
219 8,70 Richter, Gustav ogrodnik Gärtnereibetr. 205 Starotomyska Altomischler Straße licznik
220 2,80 Winter, Gottlieb – (przekreślone) x x 206 Starotomyska Altomischler Straße x
221 x Knoll, Berthold – (przekreślone) x – niezabudowana x – nicht bebaut 207 Starotomyska Altomischler Straße x
222 x Knoll, Heinrich – (przekreślone) x – niezabudowana x – nicht bebaut 208 Starotomyska Altomischler Straße x
223 19,60 Knoll, Mathilde x x 209 Starotomyska Altomischler Straße x
224 18,70 Engelmann, Adolf przedsiębiorca budowlany Bauunternehmer 210 Starotomyska Altomischler Straße x
225 x Pflaum, Gottlieb – (przekreślone) x – niezabudowana x – nicht bebaut 211 przekreślone Starotomyska Altomischler Straße x
226 x powiat Nowy Tomyśl – (przekreślone) x x 212 Starotomyska Altomischler Straße x
227 2,40 Schulz, Wanda z d. Winter – (przekreślone) x x 213 Starotomyska Altomischler Straße x
228 2,40 Seide, Berthold x x 214 Starotomyska Altomischler Straße x
229 x Pflaum, Hermann x x 215 Starotomyska Altomischler Straße x
230 31,80 Weber, Robert x x 216 Starotomyska Altomischler Straße x
231 7,40 Bielke, Emilie x x 217 Starotomyska Altomischler Straße x
232 6,00 Giering, Gottlieb – (przekreślone) x x 218 Starotomyska Altomischler Straße x
233 8,40 Weber, Johann – (przekreślone) x x 219 Starotomyska Altomischler Straße x
234 28,50 Richter, Hermann fabrykant maszyn Maschinenfabrikant 220 Lwówecka Neustädter Chaussee x
235 12,00 Tepper, Gustav emeryt Rentier 221 Lwówecka Neustädter Chaussee x
236 4,20 Rebotzki, Wilhelm x x 222 Lwówecka Neustädter Chaussee x
237 51,70 Schmidt, Richard właściciel młyna parowego Dampfmühlenbesitzer 223 Lwówecka Neustädter Chaussee x
238 2,40 Maennel, Alexander kupiec Kaufmann 224 Lwówecka Neustädter Chaussee x
239 5,40 Wittig, Hermann obywatel, który uprawia rolę w granicach miasta Ackerbürger 225 Lwówecka Neustädter Chaussee x
240 x Wittkowsky, Louis kupiec Kaufmann 226 Lwówecka Neustädter Chaussee x
241 4,20 Beitsch, August gospodarz Eigentümer 227 Lwówecka Neustädter Chaussee x
242 2,40 Froede, Otto gospodarz Eigentümer 228 Lwówecka Neustädter Chaussee x
243 9,90 Janott, Dienegott budowniczy organów Orgelbauer 229 Lwówecka Neustädter Chaussee x
244 ? Much, Wilhelm zwrotniczy gew. Weichensteller 230 Lwówecka Neustädter Chaussee x
245 x Joachim, Berthold – ? Seide, Wilhelm x x 231 przekreśl. Lwówecka Neustädter Chaussee x
246 x Rosenau, Otto cieśla Zimmermann 231 Lwówecka Neustädter Chaussee x
247 2,40 Maennel, Adolf właściciel młyna parowego Dampfmühlenbesitzer 232 Lwówecka Neustädter Chaussee x
248 x Rathaus Neutomischel – (przekreślone) x x bez numeru x x x
249 x szkoła wyższa x x bez numeru x x x
250 x szpital powiatowy x x x x x licznik
bez x Schule IV Glinau x x x x x x