Położenie kamienia węgielnego pod nowy kościół w Jastrzębsku Starym – 1913

Jastrzębsko Stare (9-10-2009 Foto:PM)

Jastrzębsko Stare (9-10-2009 Foto:PM)

W numerze Kreisblatt z 2 maja 1913 (35/1913) opublikowano krótką relację z wmurowania kamienia węgielnego pod nowy kościół w Starym Jastrzębsku, które miało miejsce dzień wcześniej, 1 maja 1913 roku. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=313290

Jastrzębsko Stare. Tutejsza gmina ewangelicka świętowała w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego (1 maja 1913) o 15:00 wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy kościół.

Jastrzębsko Stare. Tutejsza gmina ewangelicka świętowała w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego (1 maja 1913) o 15:00 wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy kościół. Przy wspaniałej pogodzie zgromadzili się licznie mieszkańcy naszej gminy na odświętnie przyozdobionym placu. Wprowadzenia do tego święta dokonał chór kościelny pod przewodnictwem kantora Neumanna pieśnią “Wszystko z Bogiem” [“Alles mit Gott” kantata Bacha], poczym pod nieobecność złożonego chorobą miejscowego proboszcza Rödera, w zastępstwie liturgię odprawił proboszcz Knapp z Sątop.

Po pieśni “Głoś imię Pana” [Lobe den Herren, den mächtigen König – Joachim Neander] głos zabrał superintendent [Georg] Reisel z Nowego Tomyśla. Jego płynące z serca słowa zostały ciepło przyjęte: 1. List do Koryntian. 3,11 “Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.” [tłum. Biblia Tysiąclecia]

Po kilku dalszych pieśniach proboszcz Knapp podarował akt erekcyjny, który został wmurowany w kamień węgielny. W dokumencie tym zawarto historię poprzedzającą rozpoczęcie budowę tego kościoła. Zawarto informację, że ta budowa była niezbędna ponieważ dotychczasowy kościół zbudowany przed 1797 rokiem, chylił się ku upadkowi, a naprawy jego były nieopłacalne. Tak więc w roku 1907 postanowiono zbudować nowy kościół, którego koszty wynoszące 72000 marek, miały być pokryte z pieniędzy gminy ewangelickiej oraz ze środków państwowych.

Kościół ma być zbudowany z cegły w późnogotyckim stylu, z kwadratową w przekroju wieżą z zegarem, 600 miejscami i centralnym ogrzewaniem.

Akt ten kończył się życzeniem, że kościół stanie się po wsze czasy rozsadnikiem wiary chrześcijańskiej i chrześcijańskiego wychowania. Dokument ten zamknięty został w puszkę, do której dołączono jeszcze dla pamięci następnych pokoleń Poznańską Książkę Pieśni, Nowy Testament, program dzisiejszej uroczystości i kronikę z okazji 100 lecia (4 sierpnia 1897) powstania kościoła napisaną przez wcześniejszego pastora Illgnera, pocztówkę ze starym kościołem, gazetę codzienną oraz monety. Gdy puszka była lutowana chór dziecięcy zaintonował kolejną pieśń “Bogu w trójcy jedynym” [ Dem dreieinigen Gott J.W. Franck]

Następnie puszka została zamknięta w kamieniu węgielnym, który zamurowano. Superintendent [Georg] Reisel poświęcił podniosłymi słowami i trzykrotnym uderzeniem młotka, po którym pozostali goście również uderzyli młotkiem, a w szczególności przedstawiciel Wysokiego Urzędu Budowlanego, Radca Budowlany Henschke z Międzyrzecza, kierownik budowy Państwowy Majster Budowlany Marbach, członkowie rady kościelnej i pozostali goście uroczystości.

Ta podniosła uroczystość zakończyła się błogosławieństwem i modlitwą Superintendenta oraz wspólnym śpiewem pieśni “Pozostań z Twoim błogosławieństwem” [“Ach bleib mit deinem Segen” – Stegmann, Josua]
Z pewnością to święto pozostanie na długo w pamięci uczestników i członków naszej gminy.