Próbny odwiert w poszukiwaniu wody 1912

Wieża ciśnień w Nowym Tomyślu (Z albumu Haliny Patalas)

W dodatku do miesięcznika „Aus dem Posener Lande” (Z poznańskiej ziemi”) – „Dies und Das aus dem Posener Lande’ („To  i owo z poznańskiej ziemi”) w numerze z listopada 1912 roku znajduje się mała notatka mówiąca o robotach wodnych w Nowym Tomyślu.

 

 

Drugi próbny odwiert w Nowym Tomyślu dał równie nadzwyczajne dobry wynik, co pierwszy. Zostało jest wykonane trzecie wiercenie,  a po tym jak wykonano próbne studnie, odbywają się ciągłe próby z pompowaniem wody. Trzeba mieć nadzieję, że te prace przygotowawcze zostaną ukoronowane dobrym rezultatem.

Próby te musiały się zakończyć sukcesem, ponieważ w roku 1914 wieża ciśnień była określana jako najnowsza zdobycz miasta. [Wycieczka sterowcem do Nowego Tomyśla – 1914]