Kopia przywileju tomyskiego kościoła 1778

kościół ewangelicki ok. 1925


  • kopia została prawdopodobnie przez pastora Willmana z ewangelickiej parafii tomyskiej przygotowana z okazji powstania kroniki parafii z roku 1826. Przykładowa strona pozwala porównać sposób pisania w tamtych czasach. Data ta została także wspomniana w  Krótkiej kronice miasta Nowy Tomyśl 1888
  • Orginał znajduje się  w Archiwum Państwowym w Poznaniu (893/Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 5346/Evangelisch-lutherisches Kirchensystem. vol. II)

Odpis przywileju na postawienie kościoła wydany przez Feliksa Szołdrskiego(893/Archiwum Państwowe w Poznaniu, 5346/Evangelisch-lutherisches Kirchensystem. vol. II)

Kopia przywileju kościoła Tomyskiego

Po tym jak ja Felix Szołdrski dziedzic
majątków Czempin jak i majątku Tomyśl moim
ewangelickim poddanym majątku tomyskiego już
w roku 1777 na ich pokorne prośby dozwolenia
udzieliłem kościół ewangelicki na moich włościach
pobudować, do którego to jak i do mieszkania
pastora i jego utrzymania, grunt zwalniam
ze wszelakich obciążeń na zawsze przeze mnie i moich
potomków i wolną zostawić przyrzekam jako postanawiam
i zatwierdzam teraz na rzecz moich dysydenckich
Olędrów, na ponowne do mnie kierowane najuniżeńsze podania i prośby,
które przez Konsystorz w Lesznie odnośnie do tego ustanowione i
po naocznym Komisyi Cywilnej widzeniu i na zaaprobowanym gruncie w sąsiedztwie
Pietscha i gminie Glinki położony na plac kościelny.
Ogłaszam zatem tym samym wszem i wobec ten plac kościelny,
jako i to co  do budowy kościoła potrzebne jest
razem z domem pastora i szkołą i niezbędnym
miejscem spoczynku, jak i także do tego wymagane ogrody, pola
i łąki dla utrzymania pastora na zawsze
od wszelakich obciążeń wolne pozostawiam, i przyrzekam onym, ich
kościelne prawa i swobody zgodnie z Królewskim
i Rzeczpospolitych prawem chronić będę. Do
tym bardziej niewzruszonych zapewnień jest ten przywilej kościelny
przeze mnie udzielony, co moim przyrodzonym herbem pieczętuję oraz własnoręcznie
przeze mnie został podpisany, co działo się w Czempinia 13 Sierpnia 1778