Johann Michael Männel – poszukiwany listem gończym

Dziennik urzędowy - Źródło: Google Books

Rodzina Maennel zaznaczyła się w historii naszego miasta przez prawie 150 lat: właściciele młyna parowego, fabryki drutu, zbudowali dzisiejszą pocztę, budynek kawiarni Agatka, byli radnymi miejskimi, kredytowali budowę ratusza. Ale w każdej rodzinie znajdzie się czarna owca. Tłumaczenie: Przemek Mierzejewski.

Publiczny biuletyn ogłoszeniowy jako dodatek do Dziennika Urzędowego Królewskiego Pruskiego Rządu we Frankfurcie nad Odrą – wydanie z 18 września 1816:

Policja bezpieczeństwa – list gończy

Niniejszym poszukuje się aresztowanego  łatacza kotłów Johanna Michaela Männela, który posługuje się również nazwiskiem Michael Wendel, urodzonego w Schönheide w powiecie Schwarzenberg. Jak się obwieszcza, jest niepoprawnym pijaczyną i włóczęgą, który został w końcu 1815 roku obłożony karą 4 tygodni ciężkiego więzienia i w następstwie przymusowo odtransportowany do swojego domniemanego miejsca zamieszkania-Nowego Tomyśla w Wielkim Księstwie Poznańskim, jednakże uciekł z transportu dziś w południe z powodu niedbalstwa straży, po tym jak rozbił kajdany i z pęt się wyzwolił, powtórnie się ulotnił.

Rysopis
Tenże jest 5 stóp i 5 cali duży, ma czarne kręcone włosy, niebieskie oczy, otyłą żółtawą twarz, szeroki nos i podbródek, mówi z charczącym saksońskim akcentem. Był ubrany w czarniawą kurtkę, tegoż samego koloru długie spodnie i czapkę, i nieco sztywne buty z cholewami.

Uprasza się zatem najuprzejmiej wszystkie odpowiednie cywilne i wojskowe urzędy, aby dać baczenie na łatacza kotłów Männela i aresztować go w przypadku przekroczenia granicy [Wielkiego Księstwa Poznańskiego], celem dalszego transportu onego do tutejszego urzędu powiatowego w Schwarzenberg.

Mapa z zaznaczonymi miejscami wydarzeń (Archiwum rodziny Maennel)

Friedland, 4 września 1816 –  Królewski Pruski Urząd

W dzienniku urzędowym z 8 październik 1816 znajduje się następujący krótki meldunek:
Po tym jak uciekł z więzienia w mieście Friedland, ponownie ujęto Johanna Michaela Männela poszukiwanego listem gończym ogłoszonego w publicznym biuletynie ogłoszeniowym Nr 38  w Gubinie i odtransportowano do urzędu w mieście  Friedland,  co niniejszym publicznie podaje się do publicznej wiadomości.


 


 

Genealogia:

Johann Michael Männel, urodzony ok. 1759 najprawdopodobniej jeszcze in Schönheyde w Rudawach (Erzgebirge), zmarł 29. grudnia 1825 w Nowym Tomyślu. Ożenił się z Anną Sophią z d. Männel urodzoną ok.1761, zmarłą 3. stycznia 1828 w Nowym Tomyślu.
Syn, również Johann Michael Maennel, ur.  1789 (nie można ustalić gdzie) zmarł 15. maja 1836 w Glinnie, przypuszczalnie  czeladnik, kotlarz-miedziownik.

Ponieważ było aż trzech członków rodziny Maennel o imionach ”Johann Michael” nie sposób ustalić, czy ten “niepoprawny pijaczyna i włóczęga” to brat czy ojciec Carla Maennela, założyciela dużej nowotomyskiej rodziny. Więcej