Herb Nowego Tomyśla

herb z logo strony

herb z logo strony

Temat który poniżej opisuję jest pośrednio związany z samą historią, należałoby go traktować jako głos w sprawie lokalnego patriotyzmu.
Impulsem aby zainteresować się pochodzeniem herbu Nowego Tomyśla, była konstatacja, że w naszych lokalnych sklepach z pamiątkami nie ma gadżetów związanych z naszym miastem : proporczyków, flag, filiżanek, wpinek z herbem do klapy marynarki, tak popularne w innych miastach reprintów starych widokówek, naklejki czy wręcz podkładki pod tablice rejestracyjne lub smyczki do telefonów komórkowych. Każdy kto jest dumy z faktu, że jest mieszkańcem naszego miasta, mógłby zamanifestować swój lokalny patriotyzm. Wydaje się znaleźliby się kilku wytwórcy, których zaryzykowali produkcję na tak wąski rynek.


Każde miasto, a nawet wsie mają swoje herby. Ich kształt wygląd związane jest z założycielem miasta czy wsi. Choć nie zawsze. Wsi olęderskie na równinie nowotomyskiej miały także swoje herby, ale raczej miały one cechy użytkowe. W każdej takiej wsi był sołtys, który tą pieczęcią musiał sygnować różne dokumenty związane z życie wsi. Pieczęć razem przywilejem założycielskim wsi oraz z innymi dokumentami była przechowywana w tak zwanej skrzyni sołtysa. Wygląd takiej pieczęci nie był ? jak się wydaje – wyrazem lokalnej potrzeby, a raczej inwencją samego wytwórcy pieczęci, rzemieślnika, który miał pewien katalog herbów. Stąd duże powtarzalność motywów na pieczęciach wiejskich. Inaczej sprawa ma się w miastami. Herby miast pochodzą od ich założycieli, od legend związanych z miastem. Nasze miasto otrzymało herb wraz z założycielskim przywilejem od Feliksa Szołdrskiego.

„Zezwalam na używanie mojego przyrodzonego herbu szlacheckiego,
którym jest Łódź, z napisem u góry Nowy Tomyśl,
który jako pieczęć u burmistrza cały czas ma pozostawać,
aby pieczętować paszporty, atesty, wyciągi i rezygnację.”

Z samym herbem związane jest nawet specjalny język opisywania  blazonowanie patrz więcej http://pl.wikipedia.org/wiki/Blazonowanie a także http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb

Ponieważ nie końca jest oczywista możliwość swobodnego – komercyjnego i niekomercyjnego –  użytkowania herbu miasta chciałem zaproponować pewną jego stylizację
Poniżej przedstawiam  wariację a temat herbu miasta Nowy Tomyśl, której autorem dr Piotr Szwiec z ASP.
Autor tego herbu zezwala na dowolne użytkowanie, nawet komercyjne i nie zgłasza roszczeń.

autor dr Piotr Szwiec

autor dr Piotr Szwiec