Powstańcy_old

W Nowym Tomyślu w 90. rocznicę Powstania Wielkopolskiego, z inicjatywy burmistrza powstał pomysł stworzenia kompletnej listy mieszkańców gminy, którzy uczestniczyli w zwycięskim powstańczym zrywie. Okazuje się, że nie jest to jednak takie łatwe. Do chwili obecnej na liście, stworzonej na podstawie dokumentów i wydawnictw zgromadzonych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu znajduje się ponad 100 nazwisk powstańców. Apel ukazał się na stronach Urzędu Miasta i Gminy Nowy Tomyśl oraz w gazecie Nasz Dzień 51/402/2008 z 16-12-2008.
Ostatnia modyfikacja: 26-11-2011.

Dane zostały zebrane głównie na podstawie skrótowych kartotek Powstańców utworzonej przez pana Zygmunta Ciszka w latach 90-tych XX w., listy odznaczonych w 1969 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski wręczonych przez ówczesnego Przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej Tomasza Żurka oraz przede wszystkim z materiałów zgromadzonych w Ośrodku Wiedzy o Regionie przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece w Nowym Tomyślu W większości przypadków dane, dotyczące znajdujących się na tej liście osób wymagają jednak potwierdzenia, weryfikacji i uzupełnienia. – W bieżącym roku mija 90. rocznica wybuchu zwycięskiego zrywu niepodległościowego, jakim było Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. Brało w nim udział wielu mieszkańców naszej gminy. Burmistrz Nowego Tomyśla podjął inicjatywę umieszczenia tablicy pamiątkowej – poświęconej nowotomyskim powstańcom – na znajdującym się na pl. Niepodległości pomniku Powstańców Wielkopolskich. W tym roku znajdą się na niej nazwiska trzech poległych w walkach powstańców, których prochy spoczywają na cmentarzach w Wytomyślu i Bukowcu: Feliksa Pięty (ur. 6 października 1895 r. poległ pod Łomnicą 9 lutego 1919 r.; spoczywa na cmentarzu w Bukowcu), Władysława Wolińskiego (ur.10 maja 1894r.- poległ pod Lewicami 11 lutego 1919r., spoczywa na cmentarzu w Wytomyślu i Stanisława Maćkowiaka (ur. 27 marca 1891r., który poległ pod Lewicami 11 lutego 1919r.i spoczywa na cmentarzu w Wytomyślu). Dane dotyczące tych powstańców ustalono w oparciu o zestawienie, przygotowane przez dr. Zdzisława Kościańskiego.

Organizatorzy akcji zwracają się z apelem do mieszkańców o potwierdzenie, weryfikację lub uzupełnienie danych dotyczących powstańców, których nazwiska znajdują się na zamieszczonej poniżej liście. Osobą do kontaktu w sprawie Powstańców jest Milena Leszczyńska, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, tel. 0-61 44 26 651, e-mail: m.leszczynska@nowytomysl. pl.

Poniżej przedstawiam listę Powstańców z rozszerzonym informacjami. Kolorem czerwonym i niebieskim zaznaczono informacje, które zostały zmienione w stosunku do pierwotnie podawanej listy. Natomiast tło w kolorze żółtym to Powstańcy, którzy zostali odszukani w Archiwum Państwowym w Poznaniu:

.

.

.

.